Bitkilerde mangan eksikliği

Bitkilerde Mangan eksikliği

Bitkilerde mangan eksikliği
Bitkilerde Mangan eksikliği genellikle fazlaca organik madde içeren yüksek pH’lı, iyi havalanan, kurak ve yarı kurak bölgelerdeki alkali ve kireçli topraklarda daha sık görülmektedir. Mangan noksanlığı sonucunda genç yapraklarda kloroz ve bazen nekrozlar, tahıllarda buna ilave olarak gri benekler ortaya çıkmaktadır.

Kloroz damarlar arasında ve mozaik benzeri şekillerde görülmektedir. Bitkilerde mangan noksanlığına neden olan başlıca faktörler şu şekildedir.
– Topraktaki Mn+2 yoğunluğu,
– Topraktaki diğer katyonların yoğunluğu,
– Toprağın KDK’sı,
– Toprağın organik madde içeriği, mikrobiyal aktivite, sıcaklığı, redoks potansiyeli,
– Toprağın veya yetiştirme ortamının pH’sı gibi faktörler manganın yarayışlılığına etki etmektedirler.

Mangan alınımını en fazla etkileyen faktör toprak pH’sıdır. Bir birimlik pH değişimine karşı mangan alınımı 100 kat etkilenmektedir. Bu nedenle uygun pH’da mangan alımı çok kolay olmakta, yüksek pH’lı topraklarda ise mangan eksikliği görülmektedir.

Mangan bitkide klorofil oluşumuna yardım eder. Bitkide enzimatik ve fizyolojik olaylarda katalizör görevi üstlenir. Karbonhidratların suya ve karbondioksite parçalanmasında ve solunum olaylarında görev almaktadır.

Bunu da oku :  Yeşil Gübre

Mangan noksanlığı magnezyum noksanlığına çok benzer aradaki fark, magnezyum noksanlığında semptomlar yaşlı yapraklarda görülür. Manganda ise genç yapraklarda başlamaktadır.

Mangan fazlalığında, fosfor indirgenerek demirin etkinlik kazanmasına engel olur ve bitkide demir noksanlığı görülmeye başlar.

Özellikle yüksek pH’lı ve kireç içeriği yüksek topraklarda, bitkide mangan noksanlığını gidermek için yaprak uygulaması daha iyi sonuçlar verir. Mangan bitkide mobil olmadığı için 2-3 uygulama bunun için yeterli olmaktadır.

Mangan’ın Bitkideki Görevleri ve Noksanlık Belirtileri
Demir ile birlikte kloroplastın oluşumuna yardım eder. Eksikliğinde kloroplast bozulur ve yaprak ayasında sarı lekeler gözlemlenir.
Kloroplastik protein oluşumunda etkilidir.
Enzim ve ko-enzim görevi yapar.
Enzimlerin elektron transferi için gereklidir.

Mangan Alınımını Azaltan Koşullar
Yüksek pH’lı ve kireçli topraklar.
Yüksek organik maddeli topraklar.
Sertleşmiş ve fazla sulanan havasız topraklar.
Demir, çinko ve bakır gibi elementlerin fazla oranda olması.

ADS
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 206 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment