Tarım Takvimi Ocak
5 (2)

tarlada balya

Tarım Takvimi Ocak Sebze ve meyve tohumlarını ne zaman ekmek gerekiyor, hangi ay hangi tohum edilir, uzmanları dışında bu soruların yanıtını bilmek zordur ve bir tarım takvimine ihtiyaç vardır. Çünkü her sebzenin, her meyvenin farklı ekim dönemleri vardır. Doğru zamanda doğru tohumu ekmek, doğru fideyi dikmek, hayvancılıkta aylara göre yapılması gerekenleri bilmek tarımla uğraşan insanlar için olması gereken davranışlardır. Ocak, Nisan, Mayıs, Temmuz, Ekim… Her ayda yapılması tarlada bahçede gerekenler farklıdır. Ay ay tohum ekim takvimini kullanarak hangi ayda hangi tarım işleri yapılır kolayca öğrenebilirsiniz. TARLA ZİRAATI a) Kışı ılık…

Read More

Tarım Takvimi Şubat
5 (1)

tarla sulama sistem

Tarım Takvimi Şubat Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim dalına tarım; daha bütün ve mutlu bir hayat için toprağın ekimiyle veya tarım ile uğraşmanın gerekli olduğuna vurgu yapan bir toplum ve siyaset felsefesine tarımcılık denir. TARLA ZİRAATI a) Bazı ılık bölgelerde ilkbahar ekimleri için toprak işlemesi yapılır. Kaymak bağlamış ekili tarlalar tırmık ve kazayağı ile kırılır ve toprak kabartılır. Fazla kabarık ve kesekli tarlalar ise loğlanır. Hafif ve süzek topraklar için…

Read More

Tarım Takvimi Mart
5 (1)

kardelen

Tarım Takvimi Mart Organik Tarım Sağlıklıdır; Kimyasal pestisitlerden uzak ve sağlıklı organik ürünler çiftçilerin ve tüketicilerin sağlığını korur. Tarımsal faaliyetler sırasında kullanılan pestisitler nedeniyle her yıl 3.000.000 çiftçi zehirleniyor ve bu zehirlenmelerden 200.000 kişi hayatını kaybediyor. Endüstriyel tarım ürünlerinde tüketicinin gıdalarda pestisit kalıntısı ile karşılaşma olasılığı organik tarıma göre 4 kat daha fazla. TARLA ZİRAATI a) Her türlü tarla ziraati için toprak işlemesine devam edilir. İşleme ile birlikte gübreleme yapılır. Kaymak bağlamış tarlalar tırmık ve kazayağı ile kırılır. Böylece hububatta kardeşlenme de sağlanmış olur. Güzlük ekim yapılan yerlerde ikinci azot…

Read More

Tarım Takvimi Nisan
5 (1)

Yağmurlu boş tarla

Tarım Takvimi Nisan Sürdürülebilir tarımın faydaları ? Sağlıklı ve besin kalitesi yüksek ürün elde etmek, ? Doğaya zarar vermemek şartıyla gelecek nesilleri korumak, ? Kimyasal maddelerin zararlarının insan, çevre ve hayvanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerden korunmak, ? Üretim masraflarını düşürmek, ? Tarımda çalışan insanların sağlığını korumak. TARLA ZİRAATI a) Yazlık ekimler için toprak işlemesi ile birlikte gübre uygulaması da yapılır. Bazı otlu nadaslar tırmık, kultivatör, disk harrow ve kaz ayağı ile yüzeyden işlenir. Bazı baklagil tarlaları yeşil gübre amacıyla sürülür. b) Uygun bölgelerde her türlü tarla bitkilerinin ekimi ve fidelerin…

Read More

Tarım Takvimi Mayıs
5 (3)

badem ağacı çiçekleri

Tarım Takvimi Mayıs İyi tarım uygulamaları; Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması amacıyla yapılan bir tarımsal üretim biçimidir. İyi Tarım uygulamalarını Amacı; ? Zirai ilaç kullanımını en aza indirerek, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, ? Gıda Güveliğinin sağlanarak, tüketicinin satın alacağı ürünlere karşı güvenin artırılması, ? Üretimde tutulacak kayıtlarla, Tarımda İzlenebilirlik ve sürdürülebilirliğin sağlanması, ? Doğal kaynakların korunması amaçlanmıştır. TARLA ZİRAATI a) Yazlık ekim yapılacak tarlalarda sürüm, ikileme,…

Read More

Tarım Takvimi Haziran
5 (2)

Sahil, kırlarda yürümek

Tarım Takvimi Haziran Organik Tarım; Tarımsal ilaç, suni gübre, hormon, antibiyotik ve zararlı gıda katkı maddeleri gibi uygulamaları yasaklayan, üretimden tüketime her aşaması kontrollü, doğal kaynakları en iyi şekilde kullanarak sağlıklı tarımsal ürünler üretilmesini sağlayan bir tarım sistemidir. Organik Tarım Amacı; Organik tarımın amacı; toprak, su ve havayı kirletmeden, insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığını koruyarak sürdürülebilir üretim yapmaktır. Böylece, daha sağlıklı ve güvenilir gıdalar üretilirken; toprak, su, hava gibi yaşam için esas olan unsurları da kirletmeden yıllar boyunca korumak mümkün olacaktır. TARLA ZİRAATI a) Genel olarak toprak sürümü bitmiş…

Read More

Tarım Takvimi Temmuz
5 (1)

Kaysı dalı

Tarım Takvimi Temmuz Sürdürülebilir Tarımın Amaçları; Bir yandan tarımda verimliliği korurken diğer yandan da çevreye verilen zararı azaltarak, kısa ve uzun dönemde ekonomiyi canlı tutmak, tarımla uğraşanların yaşam kalitesini yükseltmek ve bu amaçla uygulamaları geliştirmektir. Aslında endüstriyel tarımın yarattığı sorunları çözebilmek için ortaya atılmış çözüm önerilerinin altında toplandığı bir başlık olarak düşünülebilir. TARLA ZİRAATI a) Hasadı yapılan hububat tarlalarında anız bozulur. Nadasa bırakılmış tarlalarda ot mücadelesi ve yeşil gübre ihtiyacı nedeniyle ikileme, üçleme yapılır. b) İkinci mahsul olan bitkilerin ekimi yapılır. c) Çapalama, sulama, boğaz doldurma, seyreltme, sırıklara bağlama gibi…

Read More

Tarım Takvimi Ağustos
5 (2)

harman

Tarım Takvimi Ağustos Sürdürülebilir tarım; Tarım, gıda zincirinin birincil üretim olarak tanımladığımız başlangıç noktasıdır. Sürdürülebilir Tarım, yeterli ve kaliteli gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimi, tarım yapılan arazinin, çiftçilerin, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamaları içerir. Sürdürülebilir tarım tek bir şekilde yapılmaz. Bugüne kadar farklı şekillerde farklı uygulamalar (organik tarım, iyi tarım uygulamaları) sürdürülebilirlik çatısı altında toplanmıştır. TARLA ZİRAATI a) Anızların bozumuna devam edilir. Bazı yerlerde sonbahar ekimi için, bazı yerlerde de ikinci mahsul için toprak işlemesi yapılır. b) İkinci mahsuller ile Sonbahar ekimleri yapılır. c) Sulama,…

Read More

Tarım Takvimi Eylül
5 (1)

john deere traktör tarla sürüm

Tarım Takvimi Eylül Tarımın en önemli kollarından biri organik tarımdır. Organik tarım daha sağlıklı ve doğal besinler ile buluşmamıza ve sağlıklı bir ömür geçirmemize yardım edecektir. Organik tarım kavramı tanım olarak ülkelere göre farklılık göstermektedir. Biyolojik tarım, ekolojik tarım olarak bilindiği ülkeler bulunmaktadır. Organik tarım kısaca “herhangi bir kimyasal kullanılmadan” ki bu tüketicileri en çok organik gıdalara iten sebeplerden biridir. Amaç toprak verimliliğini, bitki ve hayvan sağlığını koruyan geliştiren biyolojik proseslere dayanan, ekolojik olarak sürdürülebilen bir tarım sistemidir. Ülkemiz beslenme düzeni içerisinde en önemli tarımsal faaliyetlerden birisi organik tarımdır. Organik…

Read More

Tarım Takvimi Ekim
5 (1)

traktör tarla sürüm

Tarım Takvimi Ekim Tarım faaliyetleri dendiği zaman akla sadece sebze, meyve yetiştiriciliği gelen ülkemizde tarımın çok farklı kollarının olduğu ve hayvancılık faaliyetlerinin de tarım hareketlerinin içine girdiği bilinmelidir. Hayvancılık ise işinin uzmanı firma / kişiler tarafından yapılmalı ve yanlış hayvan yetiştiriciliğinin önüne geçilmelidir. TARLA ZİRAATI a) Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır. Sürümle birlikte toprakta geç erime yapan gübreler ile çiftlik gübreleri verilebilir. İkileme ve üçlemeler devam eder. b) Güzlük hububat ekimi başlar ve ay boyunca devam eder. c) Yeni ekilen hububatta ve diğer…

Read More