Topraksız tarım çeşitleri

dikey topraksız tarım

Topraksız tarım çeşitleri
Topraksız tarım en basit tarifiyle, besinlerle dolu mineral çözeltilerinde ürün yetiştirme yöntemidir. Bu yöntemde ürünler, topraktan alacakları besin maddelerini su, hava ya da başka katı maddeler aracılığıyla alır. Böylelikle, bitkinin normal şartlarda topraktan aldığı besin maddelerini alması sağlanırken; toprağın neden olabileceği hastalık ya da zararlılardan kaçınılmış olur.

Katı Ortam Kültürü (Organik)
Katı Ortam Kültüründe Kullanılabilecek Organik Materyaller: Torf, Talaş, Ağaç kabuğu, Mantar Kompostu, Mısır Koçanı, Saman, Cococpeat – Kokopit

Organik ve inorganik materyaller en uygun yetiştirme ortamını oluşturmak amacıyla karıştırılarak ta kullanılabilirler.

Katı Ortam Kültürü (İnorganik)
Katı Ortam Kültüründe Kullanılabilecek İnorganik ortamlar : Kum, Çakıl, Perlit, Pomza (Volkanik Tüf), Kaya yünü, Vermikulit, Cam yünü, Cüruf vb.

Organik ve inorganik materyaller en uygun yetiştirme ortamını oluşturmak amacıyla karıştırılarak ta kullanılabilirler.

Su Kültürü
Aeroponik Kültürü: Bitkilerin köklerine besin eriyiklerinin sürekli veya aralıklı bir şekilde sis veya buhar halinde püskürtülmesi şeklinde uygulanan bir topraksız kültür yöntemidir. Diğer sistemlere göre su ve gübre tasarrufu sağlayan bu sistemde besin çözeltisini atmaya yarayan başlıklar ve sistemi basınçlı bir şekilde çalıştıran motor düzeneği bulunmaktadır.

Akan Su Kültürü (NFT=Nutrient Film Culture= Besleyici Fim Tekniği): Bitki köklerinin, değişik kanallar içerisinden sürekli veya aralıklı olarak birkaç mm’den 4-5 cm’e kadar derinlikte geçirilen besin eriyikleri içerinde tutularak beslenmesi şeklindeki üretim metodudur. Sistemde bitkiler verilen besin eriyiği eğimli bir kanaldan geçirilerek besin tanklarında depolanır ve eksiklikleri tamamlandıktan sonra tekrar ortama motorlar aracılığı ile pompalanır

Su (Solüsyon=Hidroponik) Kültürü: Bitkilerin her hangi katı bir ortam içermeyen yapılarda özel besin eriyiklerinde veya bu besin eriyiklerinin belli aralıklarla bitki köklerine püskürtülmesi ile yetiştirilmesi yöntemidir.

Durgun Su Kültürü: Bitkilerin 30 cm derinlikteki tekne, tank ve benzeri yapılara konulan besin eriyiklerinden sadece kökleri temas ettirilerek beslenmesi ve bu besin eriyiğinin türlere göre değişmekle birlikte 7-14 gün aralıklarla değiştirilmesi esasına dayanan yetiştiricilik sistemidir.

Durgun su kültürü, bir havalandırma tüpü kullanılarak havalandırmalı durgun su kültürü de yapılabilir.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 44 times, 1 visits today)

Benzer konular

Leave a Comment