Bitkilerde mangan eksikliği
5 (1)

Bitkilerde Mangan eksikliği

Bitkilerde mangan eksikliği Bitkilerde Mangan eksikliği genellikle fazlaca organik madde içeren yüksek pH’lı, iyi havalanan, kurak ve yarı kurak bölgelerdeki alkali ve kireçli topraklarda daha sık görülmektedir. Mangan noksanlığı sonucunda genç yapraklarda kloroz ve bazen nekrozlar, tahıllarda buna ilave olarak gri benekler ortaya çıkmaktadır. Kloroz damarlar arasında ve mozaik benzeri şekillerde görülmektedir. Bitkilerde mangan noksanlığına neden olan başlıca faktörler şu şekildedir. – Topraktaki Mn+2 yoğunluğu, – Topraktaki diğer katyonların yoğunluğu, – Toprağın KDK’sı, – Toprağın organik madde içeriği, mikrobiyal aktivite, sıcaklığı, redoks potansiyeli, – Toprağın veya yetiştirme ortamının pH’sı gibi…

Read More