Bitkilerde bakır eksikliği

meyer limon, bakır eksikliği

Bitkilerde bakır eksikliği
Bakır bitkide vitamin, karbonhidrat protein sentezi, fotosentez ve solunum gibi çok sayıda kompleks olayda görev alır. Bitkide immobil hareketsiz elementtir. Organik maddelere sıkı bir şekilde bağlanır ve organik maddece zengin topraklarda noksanlığı görülür. Bakır elementinin noksanlığında bitkide genç yapraklarda kloroz (sarılık), bodur gelişme, geç olgunlaşma ve bazı durumlarda dokularda renk maddesi fazlalığı şeklinde simptomlar görülebilmektedir. Bakır birçok gübre ve ilaç içinde bulunmasından dolayı noksanlık ve eksikliği fazla görülmemektedir.

Bakır Noksanlığı Belirtileri
Bakır noksanlığı, genellikle toplam Cu içeriği düşük, kaba tekstürlü, kireçli ve bakırın organik komplekslere bağlandığı organik madde yönünden zengin topraklarda görülür. Yüksek miktarda azot gübrelemesi de bakır noksanlığını güçlendirir. Bakırın bitki bünyesinde hareket kabiliyeti iyi olmadığından noksanlık belirtileri yeni meydana gelen yapraklarda oluşur. Grimsi yeşil renk, hatta beyazlaşma gibi renk değişimleri ve solma görülür. Gelişme zayıflar. Meyve ağaçlarında dalların uç kısımlarında kurumalar olur. Bazı durumlarda uç kurumalarının görülmesinden önce, normalden büyük yapraklar oluşur. Bakır bitki bünyesinde hareket kabiliyeti iyi değildir. Bu nedenle noksanlık belirtileri yeni meydana gelen yapraklarda görülür. Bakır noksanlığının bir diğer özelliği, bitkilerin generatif gelişmesinin, yani çiçek ve meyve oluşumu, vegetatif gelişmeye göre daha fazla etkilenmesidir.

Bunu da oku :  Bitkilerde azot eksikliği

Bakırın bitki bünyesinde hareket kabiliyeti iyi olmadığından noksanlık belirtileri genç yapraklarda oluşur. Grimsi yeşil renk, hatta beyazlaşma gibi renk değişimleri ve solmalar görülür. Bitki gelişmesi zayıflar. Meyve ağaçlarının dallarının uç kısımlarında kurumalar olur. Bazı durumlarda uç kurumalarının görülmesinden önce, normalden büyük yapraklar oluşur.

Bakır Fazlalığı
Fazla bakır demir klorozuna neden olur. Ayırt edici nitelik olarak, bitki yaprakları önce açık yeşil, sonraları kahverengine döner. Daha sonra ölü benekler görülen yapraklar dökülür. Bakır fazlalığı ayrıca mobildenin alımını olumsuz yönde etkiler.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 42 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment