Topraksız tarım nedir?
5 (4)

dikey topraksız marul tarımı

Topraksız tarım nedir? Hidroponik, topraksız bitki yetiştirmekte kullanılan bir yöntemdir. Bitkiler topraktaki besinlerin yerine bitkinin ihtiyacı olan mineralleri içeren bir besin solüsyonundan faydalanırlar. Bundan dolayı, toprağın tamamında mineral aramak yerine, bitkiler besinleri kolay bir şekilde ve direkt olarak besin solüsyonundan alabilirler. Bitkileri ve bitkilerin kök sistemlerini desteklemek için genellikle kum, turba, vermikülit, perlit, hindistan cevizi, kaya yünü veya genleştirilmiş kil agregası gibi yetiştirme medyaları kullanılır. Yetiştirme medyasının kendisi bir besin kaynağı değildir. Topraksız Tarım her türlü tarımsal üretimin durgun veya akan besin eriyiklerinde, besin eriyikleri sisinde veya besin eriyiklerince zenginleştirilmiş…

Read More

Topraksız Tarımın Tarihi
5 (3)

Topraksız Tarım Tarihi

Topraksız Tarımın Tarihi Topraksız yetiştiricilik; M.Ö. Eski Romalı ve Yunanlıların Mısır, Çin, Babil ve Hindistan’da ; hıyar, karpuz ve diğer sebzeleri kumlu nehir yatağında (agregat kültürü) yetiştirmek için çözülmüş gübre kullanmasıyla başlamıştır. Bu sistem daha sonraları, “nehir yatağı yetiştiriciliği” şeklinde adlandırılmıştır. Sistem, bitki fizyologlarının deneme amacıyla özel bitki yetiştirmeye başladığı dönemde besin kültürü (nutriculture) adını almıştır. Ardından, su kültürü, çözelti kültürü, çakıl kültürü gibi değişik isimler kullanılarak tanımlanmıştır. Topraksız yetiştiriciliğin gelişim tarihçesi aşağıda verilmiştir: ? M.Ö. Arabistan, Babil, Çin, Mısır, Hindistan ve perslerde yaz boyunca nehir yataklarında kavun ve diğer…

Read More

Topraksız tarım çeşitleri
5 (1)

dikey topraksız tarım

Topraksız tarım çeşitleri Topraksız tarım en basit tarifiyle, besinlerle dolu mineral çözeltilerinde ürün yetiştirme yöntemidir. Bu yöntemde ürünler, topraktan alacakları besin maddelerini su, hava ya da başka katı maddeler aracılığıyla alır. Böylelikle, bitkinin normal şartlarda topraktan aldığı besin maddelerini alması sağlanırken; toprağın neden olabileceği hastalık ya da zararlılardan kaçınılmış olur. Katı Ortam Kültürü (Organik) Katı Ortam Kültüründe Kullanılabilecek Organik Materyaller: Torf, Talaş, Ağaç kabuğu, Mantar Kompostu, Mısır Koçanı, Saman, Cococpeat – Kokopit Organik ve inorganik materyaller en uygun yetiştirme ortamını oluşturmak amacıyla karıştırılarak ta kullanılabilirler. Katı Ortam Kültürü (İnorganik) Katı…

Read More

Topraksız tarımın olumlu ve olumsuz yanları
5 (2)

topraksız tarım, marul

Topraksız tarımın olumlu ve olumsuz yanları Uluslararası topraksız tarım derneği (ISOSC) topraksız tarımı kısaca şöyle tanımlıyor : “Sucul olmayan bitkilerin köklerinin besin solüsyonuyla desteklenmiş tamamen inorganik ortamlarda yetiştirilmesi.” Detaylı bir şekilde tanımlanacak olunursa topraksız tarım; her türlü tarımsal üretimin durgun veya akan besin eriyiklerinde, sis şeklinde verilmiş besin eriyiğinde veya besin eriyikleriyle beslenmiş katı ortamlarda gerçekleştirilmesi yöntemidir. Topraksız tarımın avantajları nelerdir? 01- Gerekli işgücü ihtiyacı azdır. 02- Üretim harcamaları düşüktür. 03- Su kullanım etkinliğini arttırır, su sarfiyatında önemli miktarda tasarruf sağlar. 04- Tarımsal ilaç kullanımı daha azdır, ortam sterilizasyonu gerekli…

Read More

Çapaya tırmığa son; topraksız tasarım
5 (1)

domates susuz tarım

Çapaya tırmığa son; topraksız tasarım Bundan sonra toprak hakkında şiir yazarak onu çok yücelten şairler artık, mısralarında daha ihtiyatlı davranmak mecburiyetinde kalacaklar. Çiftçiler çapa ve tırmıklarını bir kenara koyacak ve bizler de evlerimizdeki saksıları çöpe atacağız. Bir bilim kurgu kitabından alınmış intibaını veren yukarıdaki satırlar, hiç de tuhafınıza gitmesin. Toprak olmadan bitki yetiştirip mahsul almanın mümkün olabileceğini belki şimdiye kadar hiç düşünmemiştiniz. Yiyeceğiniz sebzeleri, evinizin kenarında, balkonunda veya taraçasında kurduğunuz topraksız bir serada yetiştirmek istemez misiniz? Hatta topraksız ortamda ticari gâye ile bitki yetiştirmeye ne dersiniz? Bugün, artık bunların hiçbiri…

Read More