Türkiye’nin gölleri

Türkiye, akarsu, göl, baraj

Türkiye’nin gölleri
Göl, karalar üzerindeki çanakları doldurmuş tatlı veya tuzlu su kütlesidir. Göller, kapalı havzaları dolduran geniş, durgun su kütlesi olarak da tanımlanır. Gölsel ortamlar, oldukça belirgin çökel türü ve çökel yapılarına sahiptirler.

Göller, yer altı ve yer üstü sularıyla beslenir ve acı, tatlı, sodalı ve tuzlu olabilir. Bu farklılığın nedenleri, iklim koşulları, beslenme kaynakları, gölün bulunduğu arazinin yapısı, gölün büyüklüğü, derinliği ve gideğeninin (göl ayağı) olup olmamasıdır.

Beslenme kaynağı güçlü olan göller fazla sularını bir gideğen yardımıyla denizlere boşaltır. Sularını dışarıya bir gideğen yardımıyla boşaltan göllerin suyu tatlı, sularını dışarıya boşaltamayan göllerin suyu ise acı veya tuzludur. Göller ve nehirler tatlı su ekosistemine girer.

Türkiye’de göller ve oluşumları
Ülkemizde dağlarda bulunan küçük göllerle birlikte 120’den fada doğal göl, 555 kadar baraj gölü bulunmaktadır. Türkiye’de göllerin toplandığı başlıca dört bölge vardır;

? Göller Yöresi (Eğirdir, Burdur, Beyşehir ve Acıgöl),
? Güney Marmara (Sapanca, İznik, Ulubat, Kuş Gölleri),
? Van Gölü ve çevresi,
? Tuz Gölü ve çevresi.

Göller; sularının tatlı, acı ve tuzlu olması bakımından farklılık gösterirler. Bu durum;
a) Gölün genişliği ve derinliği
b) Gölün dışarıyla bağlantısı olup olmadığına
c) Bulunduğu yerin, iklim özelliklerine bağlıdır.

Bunu da oku :  Türkiye'de ormanlar

Türkiye’nin gölleri
I)Doğal Göller
a)Tektonik Göller : Tuz Gölü, Sapanca Gölü, İznik Gölü, Manyas (Kuş) Gölü, Burdur Gölü, Eber Gölü, Akşehir Gölü, Hazar Gölü.
b)Karstik Göller : Salda Gölü, Kestel Gölü, Karagöl Gölü, Kızören Gölü, Timraş Gölü, Akgöl
c)Buzul Gölleri : Aynalı Göl, Kilimli Göl, Karagöl
d)Volkanik Göller : Nemrut Gölü, Acıgöl, Meke Tuzlası, Gölcük
e)Set Gölleri. a)Heyelan Set Gölü : Tortum Gölü, Sera Gölü, Abant Gölü, Yedigöller
– Kıyı Set Gölleri : Büyük Çekmece Gölü, Küçük Çekmece Gölü, Bafa (Çamiçi) Gölü, Köyceğiz gölü
– Volkanik Set Gölü : Erçek Gölü, Nazik Gölü, Haçlı Gölü, Çıldır Gölü, Balık Gölü
– Alüvyal Set Gölü, Mogan Gölü, Eymir Gölü

II)Karma Oluşumlu Göller : Van Gölü, Eğirdir Gölü, Kovada Gölü

III) Yapay (Baraj) Göller : Keban Baraj Gölü, Atatürk Baraj Gölü, Hirfanlı Baraj Gölü, Karakaya Baraj Gölü, Altınkaya

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
(Visited 592 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment