Bitkilerde demir eksikliği

Bitkilerde demir eksikliği

Bitkilerde demir eksikliği
Bitkilerde demirin (fe) yokluğunda klorofil maddesinin sentezlenmemesiyle bitkilerin genç yapraklarında ve özellikle son çıkan yapraklarında görülen kloroz, damarlar arası sararma şeklinde ortaya çıkar. Çok şiddetli ise sararmalar beyazlaşmaya döner bazen de bitkilerin yaprakları ölür ve son olarak dökülür. Daha ileri düzeyde bitki de kısmi dal kuruması ve ölümüne kadar ilerleyebilir.

Bitkilerin toplam demir kapsamlarının sadece % 10-20’si fizyolojik olarak aktiftir. Bitkilerin demir ile beslenme durumunu ortaya çıkarmak için toplam demir değerlerinin kullanılması uygun değildir. Klorozlu yaprakların normal veya normalin üstünde demir içermesine hücre pH’sının yüksekliği, fosfor konsantrasyonunun fazlalığı ve metabolik aktif Fe+2’nin inaktif duruma gelmesi neden olmaktadır.

Demir klorozuna sebep olan koşullar
? Demir ihtivası eksik olan topraklar.
? Kireç oranı yüksek topraklar
? Toprak ve sulama suyunun bikarbonat oranının yüksek olması
? Aşırı sulama ve taban suyu sorunu
? Fosforca zengin topraklar
? Toprağın aşırı miktarda ağır metal içermesi
? Toprağın az havalandırılması
? Aşırı sıcaklar
? Organik maddenin aşırı yüksek olması veya az olması

Demir bitkide hareketsiz bir besin maddesi oluşu nedeniyle eksikliği önce genç yapraklarda ortaya çıkmaktadır. Önce damarların araları sararır ve damarlar yaprak yüzeyinde adeta bir ağ görünümündedir. Magnezyum eksikliğine çok benzer, tek farkı Mg eksikliği önce yaşlı yapraklarda görülmektedir. Eksikliğin daha şiddetli olduğu durumlarda tüm yaprak sararır daha sonra kurumaya başlar. Tedavi edilmez ise bitkinin kuruyup ölümüne bile neden olabilmektedir.

Demir Fazlalığı Demir toksikliği özellikle suyla doygun topraklarda yaygın olarak görülür ve çeltikte ürünü sınırlandıran ikinci önemli faktördür. Demir toksikliği kurak koşullarda da önemlidir. Demir toksikliğinde yapraklar bronzlaşır. Demir fazlalığında polifenol oksidaz aktivitesi artar ve bronzlaşma okside olan polifenollerden kaynaklanır.

ADS
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 263 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment