Balık Türleri

Balık Türleri

Balık Türleri
Balıklar (Latince: pisces) poikloterm olan, neredeyse sadece suda yaşayan ve solungaçları ile solunum yapan, soğuk kanlı, yürekleri çift gözlü, çoğunun vücudu pullu, genellikle yumurta ile üreyen omurgalı hayvanlardır. Bazı türler canlı doğurarak ürer (lepistes, kılıçkuyruk, moli vs.). Mesela tatlı su balıklarından Lepistes’in (Poecilia reticulata) yumurtaları anne karnında çatlar ve canlı doğum gerçekleşir. Çiklitgillerde ise kuluçka süresi dişinin ağzında gerçekleşir. Ağzında yumurtaları çeviren, mantarlaşmasını engelleyen dişi yumurtalar çatlayana hatta yavrular serbestçe yüzmeye başlayana kadar onları ağzındaki kesesinde korur. Balıklar su yaşamındaki en önemli varlıklardan bir tanesidir.

İçsu Balıkları
Ülkemizde bulunan balık çeşitleri hakkında kısa bilgileri burada bulabilirsiniz. İçsularımızda; göl, gölet ve akarsularımızda yaşayan balık türlerimiz.

Familya Tür İsmi Latincesi
Cyprinidae Akbalık Leiciscus cephalus
Salmonidae Alabalık Salmo trutta macrostigma
Salmonidae Alabalık Salmo trutta caspius
Salmonidae Alabalık Salmo trutta abanticus
Cyprinidae Aynalı Sazan Cyprinus carpio
Cyprinidae Bıyıklı Balık Barbus plebejus
Cyprinidae Bıyıklı Balık Barbus rajonorum
Cyprinidae Bıyıklı Balık Barbus capito
Cyprinidae Bizir Carasobarbus luteus
Cyprinidae Çapak Abramis brama
Cyprinidae Eğrez Vimba vimba
Cyprinidae Gökçe Alburnus akili
Salmonidae Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss
Cyprinidae İnci Kefali Chalcalburnus tarichi
Cyprinidae Kababurun Chondrostoma regium
Cyprinidae Kadife Tinca tinca
Clariidae Karabalık Clarias lazera
Cyprinidae Kızıl Kanat Scardinius erythrophthalmus
Siluriformes Mezapotamya Yayını Silurus triostegus
Cyprinidae Saçaklı Siraz Capoeta capoeta sieboldi
Cyprinidae Sazan Cyprinus carpio
Cyprinidae Siraz Capoeta capoeta umble
Cyprinidae Siraz Capoeta pestai
Cyprinidae Siraz Capoeta tinca
Cyprinidae Siraz Capoeta trutta
Cyprinidae Sis Balığı Aspius vorax
Percidae Sudak Lucioperca lucioperca
Cyprinidae Şabut Tor grypus
Cyprinidae Tahta Balığı Blicca bjoerkna
Gobiidae Tatlı Su Kayası Gobius fluviatilis
Percidae Tatlı Su Levreği Perca fluviatilis
Esocidae Turna Esox lucius
Siluridae Yayın Silurus glanis
Bunu da oku :  Balıkçılık

Deniz Balıkları
Denizlerimizde yaşayan balık türleri

Familya Tür İsmi Latincesi
Lichiidae Akya Lichia amia
Gadidae Bakalyaro Merluccius merluccius
Mullidae Barbunya Mullus barbatus
Clupeidae Çaça Sprattus sprattus Clupea sprattus
Sparidae Çipura Sparus auratus
Salmonidae Deniz Alası Salmo trutta labrax
Pearomectidae Dere Pisisi Pleuronectes flesus
Soleidae Dil Solea solea
Zeidae Dülger Zeus faber
Sparidae Fangri Sparus pagrus Pagrus pagrus
Lophidae Fener Balığı Lophius piscatorius
Gadidae Gelincik Gaidropsarus meditteraneus
Scombridae Gobene Auxis thazard
Atherinidae Gümüş Balığı Atherina mochon
Atherinidae Gümüş Balığı Atherina hepsetus
Atherinidae Gümüş Balığı Atherina boyeri
Engraulidae Hamsi Engraulis encrasicolus
Serranidae Hani Serranus scriba
Dasyatidae İğneli Vatoz Dasyatis pastinaca
Sphyraenidae İskarmoz Sphyraena sphyraena
Scorpaenidae İskorpit Scorpaena scrofa
Sparidae İsparoz Diplodus annularis
Carangidae İstavrit Trachurus trachurus
Carangidae İstavrit Trachurus mediterraneus
Scianidae İskine Corvina umbra Sciaena umbra
Maenidae İzmarit Maena smaris Smaris alceda
Scophthalmidae Kalkan Scophthalmus maximus
Scophthalmidae Kalkan Scophthalmus maeticus
Sparidae Karagöz Diplodus vulgaris
Gobiidae Kaya Balığı Gobius niger
Gobiidae Kaya Balığı Gobius cephalarges
Mugilidae Kefal Mugil cephalus
Mugilidae Kefal Mugil ramada Mugil capito
Mugilidae Kefal Mugil auratus
Mugilidae Kefal Mugil labeo
Mugilidae Kefal Mugil saliens
Mugilidae Kefal Mugil chelo
Squatinidae Keler Squatina squatina
Xiphiidae Kılıç Xiphias gladius
Triglidae Kırlangıç Trigla lucerna Trigla hirunda
Scombridae Kolyoz Scomber japonicus
Mustelidae Köpek Balığı Mustelus mustelus
Sparidae Kupes Boops boops
Serranidae Lahoz Epinephelus aeneus
Serranidae Levrek Dicentrarchus labrax
Pomatomidae Lüfer Pomatomus saltator Temnodon saltator
Squalidae Mahmuzlu Camgöz Squalus acanthias
Sparidae Melanurya Oblada melanura
Sparidae Mercan Balığı Pagellus erythrinus
Sparidae Mercan Balığı Pagellus mormyrus Lithognathus mormyrus
Acipenseridae Mersin Balığı Acipenser sturio
Acipenseridae Mersin Balığı Huso huso
Acipenseridae Mersin Balığı Acipencer stellatus
Acipenseridae Mersin Balığı Acipenser güeldenstaedti
Acipenseridae Mersin Balığı Acipenser nudiventris
Acipenseridae Mersin Balığı Acipenser ruthenus
Gadidae Mezgit Merlangius merlangus
Gadidae Mezgit Micromesistius poutassau
Congridae Mığrı Balığı Conger conger
Scianidae Minekop Umbrina cirrosa
Mullidae Nil Barbunyası Upeneus moluccensis
Serranidae Orfoz Epinephelus guaza
Scombridae (Thunidae) Orkinos Thunnus thynnus
Scombridae (Thunidae) Orkinos Euthnus alletteratus
Triglidae Öksüz Trigla Lyra
Scombridae Palamut Sarda sarda
Clupeidae Sardalya Sardina pilchardus
Clupeidae Sardalya Sardinella aurita
Sparidae Sargoz Diplodus sargus
Scianidae Sarıağız Argyrosomus regius
Sparidae Sarıgöz Spondyliosoma cantharus, Cantharus lineatus
Sparidae Sarpa Boops salpa, Salpa salpa
Sparidae Sinağrit Dentex dentex
Mullidae Tekir Mullus surmuletus
Rajidae Tırpana Raja batis
Clupeidae Tirsi Alosa fallax nilotica, Alosa finta
Sparidae Trança Pagru ehrenbergi (Dentex gibbosus)
Scombridae Uskumru Scomber scombrus
Rajidae Vatoz Raja clavata
Anguillidae Yılan Balığı Anguilla anguilla
Belonidae (Scombrisocidae) Zargana Belone belone
Scomberesocidae Zurna Scombresox saurus
Bunu da oku :  Hangi mevsimde hangi balık yenir?

Balıklar hakkında ilginç bilgiler
? Dört gözlü balıkların gözleri ikiye bölünmüştür. Balık yüzeyin altında yüzdüğünde gözün üstü suyun üstünü, gözün altı suyun altını görür.
? Dünya’da en çok bulunan balık, küçük tatlı su balığı olan ışıldakbalığıdır. Bilim adamları, ışıldakbalıklarının sayısının trilyonlara ulaştığını tahmin etmektedir. Ayrıca tatlısu balığının da birçok türü vardır.
? Dünya’nın en uzun ömürlü balıkları 205 yıl yaşayabilen Rougheye kaya balıklarıdır.
? En büyük balık balina köpekbalığıdır. Ağırlığı 21.500 kiloyu geçebilmekte, boyu 16 metreye erişebilmektedir. Bu balık insanlar için zararsızdır, genelde yüzen planktonlarla beslenir.
? En küçük balık Trimmatom nanus, Hint Okyanusu’nda yaşayan bir kaya balığıdır. Tam büyüklüğe ulaştığında boyu yaklaşık 2 milimetredir.
? En hızlı balık olan İngilizce: black marlin (İngilizce: istiompax indica) 130 km hıza ulaşabilir.
? Karayutan kendi büyüklüğünün iki katını yutabilir. Ağızlarında, çenelerini çok açabilmeye olanak veren menteşe yapıları bulunur.
? Uçan balık uçabilen bir balık olarak bilinmesine rağmen aslında süzülür. Bu balık, yan yüzgeçlerini kullanarak suyun yüzeyinden üç metre yükselebilir.
? Yürüyen yayın, oksijeni soluyabilen özel yapıları sayesinde suyun dışında dört gün yaşayabilir ve yan yüzeylerindeki ayaksı yapılar sayesinde bir gölden başka bir göle sürünebilir.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 64 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment