Balıkçılık ve Balıkçılık Tarihi

Asırlar önce çinde balıkçılık

Balıkçılık ve Balıkçılık Tarihi
Akarsularda balıkçılık insanlığın ilk bulduğu tekniklerden bir tanesidir ve maden çağından beri bilinir. Balık iğnesi, yay ok balık ağı gibi araçların ve bitkilerden elde edilen zehirli maddelerin kullanılması çok erken bulunmuş önemli yöntemlerdir. Göçmen balıkların yaşama düzeni, insanların yaşama düzenini öteden beri etkilemiştir. Şimdi bile Güney Amerika ‘da som avcılığı ile geçinen yerli balıkçıların yaşama düzeni bu balıklarınkine bağlıdır.

Binlerce yıldır Avrupa’da balık, avcı gruplarının önemli besin kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. Tarih öncesi dönemlerden kalma kalıntılarda o devirlerde bile balığın çok önemli bir besin kaynağı olduğunu kanıtlamaktadır.
İlk zamanlarda balıklar yakalandıklarında hemen tüketilmek zorunda idi. Fakat zamanla kurutma, dondurma, tuzlama, fermantasyon gibi yeni depolama teknikleri geliştirildi ve tüketim zamana yayılabildi.

Balıkçılık hakkında ilk veriler Akdeniz Avrupa’sında bulunmuştur. Balıkçılık endüstrisini ilk geliştirmeye başlayanlar Fenikelilerdir. Milattan önce 6. yy ‘dan itibaren Yunan ekonomisinde balıkçılık önemli rol oynamaya başladı ve İskit’in kolonizasyonundan sonra balık ticareti 15. yy’a kadar sürdü. Roma İmp. doğuşu ile birlikte istiridye ve küçük su birikintilerinde çeşitli balıkların yetiştirilmesi geliştirilerek uygulandı. Atlantik kıyılarında ise balık ticareti ilk olarak İngiliz, Fransız, ve Flemenkler tarafından 6. yy ‘da başladı. Söz konusu bölgelerde balıkçılığın ticari faaliyet olarak gecikmesinin başlıca nedenleri Akdeniz iklimine göre daha güç doğal şartların olması ve başlıca şehirlerin kıyılara uzak mesafelerde bulunmalarıdır. Endüstri devrimi ile birlikte balıkçılık endüstrisi daha da gelişti, yeni buluşlar yapıldı, daha güçlü deniz araçları geliştirildi, kıyıdan daha uzakta balıkçılık faaliyetleri ve ürünlerin işlenmesine başlandı, pazarlama faaliyetleri yaygınlaştırıldı.

Deniz balıkçılığının doğuşu insanlığın yeni bir gelişme dönemini gösterir. Bütün kıyı ülkeleri kendiliğinden bunu öğrenmiş değildir. Zaten coğrafyada bize bu konuda her zaman kesin bilgi veremiyor. Bununla beraber girintili çıkıntılı bir kıyıda barınakların çoğalması gibi tabi şartlar deniz balıkçılığına yol açmış olabilir. Küçük yelkenlilerin yapımında ve kullanılmasında elde edilen her yenilikten, sürütme ağı ve diğer balık avı araçlarındaki gelişmelerden balıkçılıkta faydalanılmıştır. Açık deniz balıkçılığına göre donatılmış bazı büyük limanlar balık göçlerini izleyerek onlardan yararlanır. Bu amaçla okyanusu aşabilecek gibi teknelerin donatılması zorunluluğu armatörün araya girmesini gerektirir. Bu çeşit balıkçılığın gelişmesini sağlayan etkenler aşağıdaki gibidir. Gemi yapımındaki gelişmeler ve yelkenlerin yerini motorun alması. Yüksek tonajlı bir sürütme ağı teknesi geniş alanları tarayabilir ve avı uzun zaman sürdürebilir. Daha mükemmel balık avı gereçlerinin bulunması, salamura ve tütsüleme gibi yöntemlerin uygulanmasına neden olmuştur. Nihayet dağıtım sistemleri ile sıkı bir bağlantı kuran özel limanların kuruluşu ve bu dağıtım teşkilatlarının taze balığın şehir pazarlarına ulaştırmasındaki gelişmeler doğrultusunda balıkçılık daha da gelişmeye devam etmiştir.

Bunu da oku :  Hangi mevsimde hangi balık yenir?

Bugünkü deniz balıkçılığı bir sanayinin bütün özelliklerini taşır. Üretim dünya çapında 28 milyon tona ulaşmıştır. Bunun üçte biri Ringa Sardalya ve Hamsi’dir. Sonra Morina balığı gelir. (%17); Dünyanın en büyük balık yatakları planktonca zengin olan Kuzey Atlantik, Kuzey Pasifik ve bunlara bağlı denizlerde bulunur. Fakat California ve Afrika kıyıları boyunca tropikal ve subtropikal bölgelerde de araştırmalar devam etmektedir. Kuril ve Japon adalarına yakın alanlar, Shetland, Ternöv ve Grönland’ın kuzey ucu arasında kalan denizler, Norveç kıyıları ve Kuzey Denizi her milletten balıkçı filolarının toplandığı verimli bölgelerdir. Dünyanın en büyük balık üreticisi olan Japonya bu konuda üstün bir yer tutar. Japon konserve sanayi uluslararası pazarda Kalifornia ile rekabet eder. (Kaynak: balikekmek.net)

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 27 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment