Gıda silaha mı dönüşüyor?

tarım hayvancılık ziraat

Gıda silaha mı dönüşüyor?
Temel gıdaların üretiminde söz sahibi olan ülkelerin en küçük bir hareketi, tüm dünyayı etkiliyor.

Küresel ısınma, gıdayı etkili bir koz haline getirdi. Tarımsal üretimi güçlü olan ülkelerin küçük bir hareketi bütün ülkeleri etkiliyor.

Büyük üretici ülkelerdeki hasatta yaşanan azalma, tahıl fiyatlarına rekor kırdırınca Dünya Tarım ve Gıda Örgütü(FAO) harekete geçti ve temel gıdaları üreten ülkeleri acilen toplantıya çağırdı.

Örgüt, ülke temsilcilerini genel olarak gıdada, özel olarak ise buğday piyasasındaki sıkıntıları konuşmak için Roma’da acilen topladı.

Temel gıda fiyatlarındaki artışın, gıda güvenliğini azalttığına, 2008’dekine benzer krizlere neden olabileceğine dikkat çekiliyor.

Rusya kuraklık ve yangınların ardından üretiminde ciddi düşüş yaşanan tahıl ürünleri ihracatını gelecek yıl hasat mevsimi sonuna kadar durdurdu. Karar, buğday fiyatlarını yüzde 50 artırarak son 2 buçuk yılın en yüksek seviyesine getirdi.

Fiyatların gelişmekte olan ülkelerde de, 2008’deki dünya gıda krizi sırasındaki seviyelere ulaşması, gıda güvenliğini sağlamaya çalışan FAO’yu gıdanın adil biçimde dağıtılması için hükümetler üzerinde baskı mekanizması oluşturmak üzere harekete geçirdi.

Bunu da oku :  Hem kabak satıp hem de nasıl borçlu çıkarsınız?

Özellikle buğday fiyatlarındaki artışın gıda güvenliğini azalttığını vurgulayan gözlemciler küresel bir politikanın omurgasının oluşturulabilmesi için harekete geçmenin bir zorunluluk olduğunu söylüyor.

Tahıl fiyatlarındaki artış ekmekten, hayvancılığa kadar geniş alanda etkisi olabilecek bir gelişme. Kuraklık gibi doğal afetlerin yanı sıra enerji için biyoyakıta yönelinmesi sonucu ortaya çıkan fiyatlardaki artış özellikle gelirlerinin yüzde 70’ini gıdaya harcayan Asya ve Afrika’da yaşayanları daha da fazla etkiliyor.

Mozambik’te ekmek fiyatlarına yapılan zam sonrası çıkan olayların bir uyarı olarak algılanmasını isteyen gözlemciler, yoksul ülkeler için açlık ve toplumsal kargaşa uyarısı yapılıyor. (24 Eylül 2010 – Haber Oku)

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 6 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment