Türkiye’de ormanlar
5 (1)

karadeniz orman

Türkiye’deki ormanlar Türkiye’deki ormanlar; Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı’nın sorumluluğu altındadır. Türkiye’nin sahip olduğu doğal şartlar altında %75’i ormanlarla kaplı olması gerekirken bu oran % 27,6’dır. Ormanların çoğunluğu devlete aittir, özele ait ormanlar %0,1 oranındadır (18.000 ha). İklim ve ormanlar Türkiye’de ormanların az olmasının nedenleri: ? Türkiye’nin eski bir yerleşim alanı olması nedeniyle savaşlar ve göçler sırasında ormanların tahrip edilmesi. ? Tarla açmak, hayvan otlatmak ve odun ihtiyacını karşılamak için ormanların tahrip edilmesi. ? Orman yangınları. Türkiye, sıcaklık ve yağış şartları bakımından orman yetişmesine genel olarak elverişlidir. Fakat uzun…

Read More

Türkiye’nin akarsuları
5 (1)

Kızılırmak, millet bahçesi

Türkiye’nin akarsuları Nehir ya da ırmak, genellikle denizlere, göllere ya da bir başka büyük akarsuya dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su miktarı bakımından büyük akarsulara verilen genel isimdir. Kimi durumlarda ise bir başka suya ulaşmadan yer altında kaybolduğu ya da tamamen kuruduğu da görülmektedir. Büyük akarsular nehir ya da ırmak olarak adlandırılırken daha küçükleri ise çay ve dere olarak adlandırılırlar. Irmak, su döngüsünün önemli bir öğesidir. Irmaklardaki suyun temel kaynağı yağışlardır. Yağmur ya da kar yağışı ile yeryüzüne inen su yüzey akıntıları, yer altı suları biçiminde nehirleri beslerken buzullar gibi…

Read More