Bağ hastalık ve zararlıları

Bağ hastalık ve zararlıları

Bağ hastalık ve zararlıları
Bağ, asma yetiştirilen yer.

Üzerinden salkımlar halinde üzüm alınan bitkiye asma denir. Ayrıca omca, bağ kütüğü de denir. Asmanın anavatanı Kafkasya – Anadolu’ dur. Bağcılığın Türkiye’deki tarihçesi M.Ö. 5000-3500′ lere dayanır. Türkiye’de yaklaşık 1439 üzüm çeşidi yetiştirilmektedir. Bu çeşitler Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Milli Koleksiyon Bağı nda canlı olarak muhafaza edilmektedir.

Asma çok serin iklimleri (Doğu Anadolu Bölgesinin 1500 m’ den yüksek yerleri), bol yağış alan (Karadeniz Bölgesi’nin bol yağışlı yerlerini), ayrıca çok killi, ağır ve su tutan toprakları sevmez. Türkiye’de bu yerler dışında, hemen her bölgede bağcılık yapılmaktadır.

Bağlarda en çok bağ zararlıları (floksera, nematodlar, salkım güvesi, tripsler, bağ uyuzu, kırmızı örümcekler, bağ maymuncuğu, haziran böcekleri, kuşlar, arılar vb.), mantari hastalıklar (külleme, mildiyö, ölü kol, antraknoz, gri küf, kav, kök çürüklüğü vb.), bakteriyel hastalıklar (bağ kanseri, bakteriyel yanıklık, asma vebası vb.), virüs ve virüs benzeri hastalıklar (kısa boğum, yaprak kıvırcıklığı, benek ve sarı benek hastalıkları vb.) etkili olarak bağda önemli ekonomik kayıplara sebep olabilmektedirler. Günümüzde bu kayıpları en aza indirmek amacıyla entegre mücadele yöntemi uygulanması tavsiye edilmektedir. Bu sayede hem ekonomik kayıplar düşürülmekte hem de çevre ve doğaya fazla zarar verilmemektedir

Bunu da oku :  Yemiş - Böcek - Kola üçlemi

Bağ Hastalıkları
? Bağ Antraknozu Hastalığı (Elsinoe ampelina)
? Bağ Küllemesi (Uncinula necator)
? Bağ Mildiyösü (Plasmopara viticola)
? Kurşuni Küf Hastalığı (Botrytis cinerea)
? Kav (Esca) Hastalığı (Stereum hirsutum)

? Kav (Esca) Hastalığı (Phellinus igniarius)
? Kök Uru Hastalığı (Agrobacterium vitis)
? Ölü Kol Hastalığı (Phomopsis viticola)
? Asma Gövde Çukurlaşmasi Virüs Hastaliği (Rugose Wood Complex)
? Asma Yaprak Kivircikliği Virüs Hastaliği (Grapvein Leaf Roll Virus)
? Bağlarda Yelpaze Yapraklilik Virüs Hastaliği (Grapvein Fan Leaf Virus)

Bağ Zararları
? Salkım Güvesi (Lobesia botrana)
? Bağda İki noktalı Kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)
? Bağ Maymuncukları ve Asma Hortumlu böceği (Otiorhynchus anatolicus)
? Bağ Maymuncukları ve Asma Hortumlu böceği (Otiorhynchus sulcatus)
? Bağ Maymuncukları ve Asma Hortumlu böceği (Otiorhynchus peregrinus)

? Bağ Maymuncukları ve Asma Hortumlu böceği (Otiorhynchus scitus)
? Bağ Maymuncukları ve Asma Hortumlu böceği (Otiorhynchus ligustici)
? Bağ Maymuncukları ve Asma Hortumlu böceği (Otiorhynchus turca)
? Bağ Maymuncukları ve Asma Hortumlu böceği (Otiorhynchus aurifer)
? Bağ Maymuncukları ve Asma Hortumlu böceği (Otiorhynchus carceli)

? Bağ Maymuncukları ve Asma Hortumlu böceği (Otiorhynchus rugosostriatus)
? Bağ Maymuncukları ve Asma Hortumlu böceği (Megamecus shevketi)
? Bağ Maymuncukları ve Asma Hortumlu böceği (Megamecus albomarginatus)
? Bağ Thripsi (Anaphothrips vitis)
? Asma Thripsi (Drepanothrips reuteri)

Bunu da oku :  Meyve zararlıları

? Bağ Kahverengi Thripsi (Haplothrips globiceps)
? Bağ Yaprak uyuzu (Colomerus)=Eriophyes)vitis)
? Filoksera (Viteus vitifolii)
? Bağda Unlu bit (Planococcus citri)
? Bağda Unlu bit (Planococcus ficus)

? Bağ Yaprak pireleri (Asymmetrasca)=Empoasca)decedens)
? Bağ Yaprak pireleri (Empoasca decipiens)
? Haziran Böceği (Polyphylla fullo)
? İzmir Haziran böceği (Polyphylla turkmenoglui)
? Bağ Salkım Maymuncuğu (Strophomorphus ctenotus)

? Bağ Çadır tırtılı (Arctia villica)
? Asma Ağustosböceği (Klapperichicen)=Chloropsalta)viridissima)
? Bağ Göz kurdu (Theresimima ampelophaga)
? Bağ Üvezi (Arboridia)=Erythroneura)adanae)
? Dürmece(Bağ Pirali) (Sparganothis pilleriana)

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 17 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment