Türkiye’de ormanlar
5 (2)

karadeniz orman

Türkiye’deki ormanlar Türkiye’deki ormanlar; Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı’nın sorumluluğu altındadır. Türkiye’nin sahip olduğu doğal şartlar altında %75’i ormanlarla kaplı olması gerekirken bu oran % 27,6’dır. Ormanların çoğunluğu devlete aittir, özele ait ormanlar %0,1 oranındadır (18.000 ha). İklim ve ormanlar Türkiye’de ormanların az olmasının nedenleri: ? Türkiye’nin eski bir yerleşim alanı olması nedeniyle savaşlar ve göçler sırasında ormanların tahrip edilmesi. ? Tarla açmak, hayvan otlatmak ve odun ihtiyacını karşılamak için ormanların tahrip edilmesi. ? Orman yangınları. Türkiye, sıcaklık ve yağış şartları bakımından orman yetişmesine genel olarak elverişlidir. Fakat uzun…

Read More