Denizcilik Terimleri 4

Liman, gemi, kargo

Denizcilik Terimleri 4 Denizcilik; suda bir tekneyi bir yerden bir yere götürme yöntemlerinin tümüdür. Denizcilik bilim ve sanatın bir karışımı sayılır. Denizcilik donanımları ve yöntemlerinin gelişimi kadar, bunlara ilişkin hesaplamalar da bilime dayalıyken, araçlarla gereçlerin ustalıklı kullanımı ve elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi bir sanat olarak nitelendirilir. Denizcilik üç genel başlık altında ele alınabilir; görsel durağanlarla yön saptama (kıyıcılık), parakete hesabıyla yön saptama (kompasçılık) ve gökcisimlerine bakarak yön saptama (yıldızcılık). Saat Açısı : Bir mevkiden veya bir gök cisminden geçen meridyen ile Greenwich meridyeni arasında kalan ve batıya doğru ölçülen açıdır.…

Read More