Gıda Teknolojisi

Gıda Teknolojisi

Gıda Teknolojisi
Gıda, insanlık tarihi boyunca stratejik bir üründür. Gıda güvenliği devletlerin en önemli konusu olmuştur.

Bunun dışında, dünyada son 10 – 15 yıl içinde gıda kalite ve güvenliği konusunda önemli yasal değişikliklere gidilerek gıda güvenliği açısından tüketiciyi daha ciddi biçimde korumayı hedef alan yasalar oluşturulmuş, gıda üreten firmalara işletme koşullarını geliştirmek ve iyileştirmek yolunda zorunluluklar getirilmiştir. Bunun sonucu olarak GMP, HACCP ve benzeri sistemleri gıda işleyen tüm sektörün kullanması yasalarca düzenlenmiştir.

Gıda endüstrisi, günümüzde, çeşitli endüstri dallarını kapsamına alan karmaşık bir endüstri dalıdır. Önceleri şeker, ekmek, peynir, yoğurt, un, ve zeytinyağı gibi bilinen belli başlı birkaç gıdaya yönelik basit üretimler, daha sonra her biri kendi içinde uzmanlaşmış farklı endüstri dalı haline gelmiştir. Örneğin günümüzde yoğurt, peynir, dondurma ve içme sütü endüstrileri, süt ve süt ürünleri endüstrisi içinde ayrı birer endüstri dalı olarak kabul edilmektedir.

KKTC’de gıda sanayinin gelişmesi, hızlı ilerleyen bilimsel ve teknik gelişmelerin yakından izlenmesi ve uygulanabilmesine bağlıdır. Ülkemizde gıda sanayisi son yıllarda teknolojik açıdan dünya çizgisini yakalamıştır. Gıda konusunda daha fazla gelişme potansiyeline sahip ülkemizde gelecekte iddia sahibi olabilmemiz için, vizyon ve hedefleri iyi belirlememiz, kaynaklarımızı, enerjiyi, iş gücünü, bilgiyi ve teknolojiyi etkin kullanmamız gerekmektedir.

Gıda Teknolojisi alanının MEYAP kapsamına alınması ve bu çerçevede programlarının sektör analizine dayalı olarak modüler esaslı hazırlanması, ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu sektöre kalifiye eleman yetiştiren meslekî ve teknik eğitim sistemine yeni bir anlayış getirecektir.

Gıda Teknolojisi alan programı başlıca bu alan içerisinde yer alan gıda kontrol ve pastacılık dallarının birleştirilerek oluşturulmuştur.

Program geliştirme sürecinin her aşamasında, Gıda Teknolojisi Alan öğretmenleri tarafından oluşturulan komisyonlarla birlikte çalışılmıştır. Programlarımız üniversite temsilcileri ile birlikte çalışılarak hazırlanmıştır. MEGEP çalışmaları sırasında da üniversitelerle birlikte çalışılmış ve işbirliği sağlanmıştır. Bu nedenle yüksek öğretimde geçişlerin ortak olması nedeni ile bu yöndeki çalışmaların alanlarımıza yansıtılması sağlanmıştır. Çeşitli meslek elemanları ile iletişim kurulmuş, bu kişilerin program çalışmalarına katkıları sağlanmıştır. Böylelikle sektör ve yüksek öğretim kurumlarının beklentileri programa yansıtılmıştır.

Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasının her aşamasında, iş yaşamının iş gücüne dönük gereksinimlerinin tüm yönleriyle dikkate alınması amacıyla sektörel kuruluşlarla karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliği gerçekleştirilmiştir.

Teknolojik gelişmelere paralel olarak, sektörün beklentileri doğrultusunda geliştirilen gıda teknolojisi alanı programı hızla büyüyen gıda endüstrisine çabuk adaptasyonu sağlamak amacıyla gelişmelere göre sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Böylece tüm gelişme ve yenilikleri kısa sürede programa yansıtmak mümkün olabilecek ve mezunlar kazandıkları meslekî yeterlikleri doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. Dolayısıyla Gıda Teknolojisi alanı öğretim programının temel prensipler ile teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesini sağlayacak uygulamaları dengeleyen, gıda endüstrisinde yeni imkânlar doğdukça işini daha ileriye taşıyabilmesini temin eden, bilimsel araştırma merakını uyandıracak ve bilime yaklaşmasını sağlayacak bir nitelikte hazırlandığı düşünülmektedir.

Gıda Teknolojisi Alanı altında yer alan diğer mesleklerde ise sertifika programları ile eğitim verilmesi gerekmektedir. Bu amaçla programda geliştirilen tüm modüllerden sertifika programları oluşturularak, her yaşta ve her düzeyde bireye mesleki yeterlikleri kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı sunulacaktır.

Gıda Teknolojisi alanında ülkemizdeki işyerlerinin de son yıllarda standartları yakalama ve rekabet edebilmeleri için uluslararası standartları ortaya koyan İSO ve HACCP belgelerini alma yönünde çalışmalarını artırdıklarını görüyoruz. İstenilen ve sürekli başarı ancak ve ancak kaliteli işgücü ile sağlanacaktır.

ADS
(Visited 78 times, 1 visits today)
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Leave a Comment