Bitkilerde bakır eksikliği
5 (1)

meyer limon, bakır eksikliği

Bitkilerde bakır eksikliği Bakır bitkide vitamin, karbonhidrat protein sentezi, fotosentez ve solunum gibi çok sayıda kompleks olayda görev alır. Bitkide immobil hareketsiz elementtir. Organik maddelere sıkı bir şekilde bağlanır ve organik maddece zengin topraklarda noksanlığı görülür. Bakır elementinin noksanlığında bitkide genç yapraklarda kloroz (sarılık), bodur gelişme, geç olgunlaşma ve bazı durumlarda dokularda renk maddesi fazlalığı şeklinde simptomlar görülebilmektedir. Bakır birçok gübre ve ilaç içinde bulunmasından dolayı noksanlık ve eksikliği fazla görülmemektedir. Bakır Noksanlığı Belirtileri Bakır noksanlığı, genellikle toplam Cu içeriği düşük, kaba tekstürlü, kireçli ve bakırın organik komplekslere bağlandığı organik…

Read More