Tarım ilacı kalıntısı
5 (2)

Tarım ilacı kalıntısı

Tarım ilacı kalıntısı Irkçılık meselesi Türkiye’nin çok ama çok önemli bir sorunu. Sivil-asker ilişkileri, din-devlet ilişkileri gibi konular da en azından ırkçılık meselesi kadar önemli konular. Bu konulara Türkiye mutlaka çok kısa vadede kalıcı, demokratik, evrensel hukuk devleti ilkelerine uygun çözümler bulmalı ve yaşama geçirmeli. Bu sorunlar Türkiye’nin çok önemli makro sorunları. Ancak, bu çok önemli makro sorunların yanıbaşında çok daha az tartıştığımız ama en azından söz konusu makro sorunlar kadar önemli başka sorunlarımız da var. Bu sorunlara mikro sorunlar adını vereceğim ama mikro kelimesinin sorunun önemini hafife aldığım izlenimini…

Read More

Sorun işsizlik mi yoksa mesleksizlik mi?
5 (2)

Tarla, ekim

Sorun işsizlik mi yoksa mesleksizlik mi? Tarım Bakanı, günde 7 lira ücretle, tarım işletmelerinde çeşitli konularda işsizlere eğitim verdiklerini belirterek, Türkiye’de sorun işsizlik mi, mesleksizlik mi? Maalesef yıllarca tüm köylüler çiftçidir diye yanlış bir kanıya kapıldık diyor. Malumunuz üzere, Ulusal Süt Konseyi kuruldu ve faaliyete geçti. Konseyin başkanlığına da Ethem Sancak seçildi. Geçen hafta Ethem Sancak, Süt Konseyi’nin gelecekteki faaliyetini şekillendirmek amacıyla tüm süt üreticilerini bir araya topladı. Tarım ve Köyişleri Bakanı’nın de katıldığı toplantıya, benim de içinde bulunduğum bir grup gazeteci de davetliydi. Bakan ile uzun uzun sohbet etme…

Read More