Hassas tarım nedir?
5 (2)

Hassas tarım

Hassas tarım nedir? Hassas tarım; tarımsal girdilerin kullanımını en uygun seviyeye çekmekle birlikte çevreye yaptıkları etkileri de en aza indirmesine karşılık tarımsal verimliliği en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen modern bir tarım teknolojisidir. Hassas tarım nedir? Bir tarım işletmesinde ürün ekiminin yapıldığı alanda konumsal ve zamansal açısından farklılık gösteren gereksinimlere, bu konum ve zaman kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak müdahaleyi esas alan modern bir tarımsal üretim teknolojisidir. Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı gibi hassas tarımın özünü, ilkin konumsal bilgiye, ikinci olarak da zamansal farklılaşmaya bağlı olarak ürün ekim alanında, ürün ekiminden önceki…

Read More