Ağaçların genel bakımı beslenmesi ve ilaçlanması
5 (3)

Pembe Wisteri

Ağaçların genel bakımı beslenmesi ve ilaçlanması Ağaçların, özellikle meyve ağaçlarının sulanması, budanması, hastalık ve zararlılar ile mücadelesi ve toprak işlemesi ile gübrelenmesi bütünlük arz eder. Bunlardan biri veya birkaçı olmaz ise yapılan diğer işlerden verim alınamaz. Genel olarak bütün ağaç türleri için zamana uygun yapılan iş ve işlemler Ocak Ayında : Durgun dönemdir. Yine ağaç köklerinde gelişme ve hareketlilik olur. Havaların iyi gitmesi durumunda otlanmanın önüne geçmek için yabancı ot mücadelesi yapılır. Suyun biriktiği yerlerde su tahliyesi yapılmalıdır. Şubat Ayında : Bölgemizde bu ayın ortasından itibaren budama yapılır. Ocak ayındaki…

Read More