Meyve hastalıkları

Meyve hastalıkları

Meyve hastalıkları
Bir meyve, bir veya daha fazla çiçeğin olgunlaşmasından kaynaklanır ve çiçeğin veya çiçeklerin gynoeciumu meyvenin tamamını veya bir kısmını oluşturur.

Yumurtalık / yumurtalıkların içinde, megagametofitin yumurta hücresini içerdiği bir veya daha fazla ovül vardır. Çift döllenmeden sonra bu yumurtalar tohum haline gelecektir. Yumurtalar, polenlerin stamenlerden çiçeklerin stigmalarına doğru hareketini içeren, tozlaşma ile başlayan bir süreçte döllenir. Tozlaşmadan sonra, polenden stigma yoluyla yumurtalıktan yumurtalığa bir tüp büyür ve polenden megagametofit’e iki sperm aktarılır. Megagametofitin içinde iki spermden biri yumurta ile birleşerek bir zigot oluşturur ve ikinci sperm, çift döllenme sürecini tamamlayan endosperm ana hücresini oluşturan merkezi hücreye girer. Daha sonra zigot, tohumun embriyosunu oluşturacak ve endosperm ana hücresi, embriyo tarafından kullanılan bir besleyici doku olan endospermi ortaya çıkaracaktır.

Hastalıkların enfeksiyon kaynaklarının ortadan kaldırılması en etkin önlemdir. Bunun için en başta fidanlıkların kontrol altına alınması gereklidir. Fidanlıklarda çöğür fidan ve aşı materyalinin alındığı damızlık ağaçlar her yıl kontrol edilmeli ve hastalık belirtisi gösteren fertler derhal imha edilmelidir. Belirti göstermeyen yaşlı ağaçlarda bir dalda ağır budama yapılmalı, bu şekilde hastalığın bir maskeleme durumu olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Bunu da oku :  Tarımda doğal mücadele

Meyve Hastalıkları
? Turunçgillerde Kahverengi Çürüklük ve Gövdede Zamklanma (Phytophthora citrophthora)
? Antep fıstığında Kara Zenk Hastalığı (Septoria pistacina)
? Elma Mozaik Virüs Hastalığı (Apple mosaic virus)
? Kiraz Yaprak Kıvrılma Virüs Hastalığı (Cherry leafroll virus)
? Pfeffinger Virüs Hastalığı (European cherry rasp leaf virus)

? Sert Çekirdeklilerde Halkalı Leke Virüs Hastalığı (Prunus necrotic ringspot virus)
? Sert Çekirdeklilerde Şarka Virüs Hastalığı (Plum pox potyvirus)
? Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Bakteriyel Kanser ve Zamklanma (Pseudomonas syringae pv. Syringae)

? Meyve Ağaçlarında Armillaria Kök Çürüklüğü Hastalığı (Armillaria mellea)
? Armut Kara Lekesi Hastalığı (Venturia pirina)
? Armutlarda Memeli Pas Hastalığı (Gymnosporangium fuscum)
? Ayva Ağaçlarında Mumya(Monilya) Hastalığı (Sclerotinia linhartiana)
? Badem Dal Kanseri (Pseudomonas amygdali)
? Ceviz Antraknozu Hastalığı (Gnomonia leptostyla)

? Çileklerde Kurşuni Küf Hastalığı (Botrytis cinerea)
? Çileklerde Külleme Hastalığı (Sphaerotheca macularis fsp. Fragariae)
? Çilek Yaprak Lekesi Hastalığı (Mycosphaerella fragariae)

? Elma Ağaçlarında Çinko Noksanlığı
? Elma Kara Lekesi Hastalığı (Venturia inaequalis)
? Elma Küllemesi Hastalığı (Podosphaera leucotricha)
? Elma Ağaçlarında Demir Noksanlığı
? Elmalarda Memeli Pas Hastalığı (Gymnosporangium spp.)

? Eriklerde Cep Hastalığı (Taphrina pruni)
? Kiraz, Vişne, Kayısı ve Şeftalide Monilya(Mumya) Hastalığı
? Kayısılarda Yaprak Delen(Çil) Hastalığı (Coryneum beijerinckii)
? Kök Uru (Agrobacterium tumefaciens)

Bunu da oku :  Şap hastalığı

? Şeftali Küllemesi Hastalığı (Spaerotheca pannosa)
? Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı Hastalığı (Taphrina deformans)
? Şeftalide Yaprak delen Hastalığı (Coryneum beijerinckii)

? Yenidünya Kara lekesi Hastalığı (Venturia inaequalis)
? Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora)
? Fındık Bakteriyel Yanıklığı (Xanthomonas arboricola pv. corylina)
? Turunçgil Dal Yanıklığı (Pseudomonas syringae pv. syringae)

? Depolarda Turunçgil Yeşil Küf Çürüklüğü (Penicillium digitatum)
? Depolarda Turunçgil Mavi Küf Çürüklüğü (Penicillium italicum)
? Turunçgil Kahverengi Leke Hastalığı (Alternaria alternata f. sp. citri)
? Turunçgillerde Demir Noksanlığı
? Turunçgillerde Uçkurutan Hastalığı (Phoma tracheiphila)

? Zeytin Ağaçlarında Bor Noksanlığı
? Zeytin Dal Kanseri (Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi)
? Zeytin Ağaçlarında Vertisilyum Solgunluğu (Verticillium dahliae)
? Zeytinlerde Halkalı Leke Hastalığı (Spilocaea oleaginea=Cycloconium oleaginum)
? Limon Tıkanıklık Hastalığı (Lemon Sieve-Tube Necrosis)
? Satsuma Cüceleşme Virus Hastalığı (Satsuma Dwarf Nepovirus)

? Turunçgil Palamutlaşma Hastalığı (Citrus Stubborn Disease)
? Turunçgillerde Cüceleşme Viroid Hastalığı (Citrus Exocortis Pospiviroid)
? Turunçgillerde Göçüren Virüs Hastalığı (Tristeza)
? Turunçgillerde Gözenek Viroid Hastalığı (Citrus Cachexia Viroid)
? Turunçgillerde Kavlama Hastalığı (Citrus Psorosis-Associated Ophiovirus)
? Turunçgillerde Taşlaşma Hastalığı (Impietratura)

? Meyve Ağaçlarında Rosellinia Kök Çürüklüğü Hastalığı (Rosellinia necatrix)

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 24 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment