Meyve zararlıları

Armut Hastalık ve Zararlıları

Meyve zararlıları
Botanikte meyve, çiçeklenmeden sonra yumurtalıktan oluşan, çiçekli bitkilerde (anjiyosperm olarak da bilinir) tohum taşıyan yapıdır.

Meyveler, kapalı tohumluların tohumlarını yaydığı araçlardır. Özellikle yenilebilir meyveler, tohumların yayılması ve canlıların beslenmesi için bir araç olarak simbiyotik bir ilişki içinde insan ve hayvanların hareketleriyle çoğalmıştır; gerçekte insanlar ve birçok hayvan, besin kaynağı olarak meyvelere bağımlı hale gelmiştir. Bu sebeple, meyveler dünyanın tarımsal üretiminin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır ve bazıları (elma ve nar gibi) kapsamlı kültürel ve sembolik anlamlar kazanmıştır.

Günlük kullanımında “meyve” normalde; elma, muz, üzüm, limon, portakal ve çilek gibi tatlı veya ekşi olan ve çiğ durumda yenebilen bir bitkinin etli, tohumla ilişkili yapıları anlamına gelir. Öte yandan, botanik kullanımda “meyve”, fasulye kabuğu, mısır taneleri, domates ve buğday taneleri gibi genellikle “meyve” olarak adlandırılmayan birçok yapıyı içerir. Bir mantarın spor üreten bölümüne de meyve veren gövde denir.

Hastalıkların enfeksiyon kaynaklarının ortadan kaldırılması en etkin önlemdir. Bunun için en başta fidanlıkların kontrol altına alınması gereklidir. Fidanlıklarda çöğür fidan ve aşı materyalinin alındığı damızlık ağaçlar her yıl kontrol edilmeli ve hastalık belirtisi gösteren fertler derhal imha edilmelidir. Belirti göstermeyen yaşlı ağaçlarda bir dalda ağır budama yapılmalı, bu şekilde hastalığın bir maskeleme durumu olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Meyve Zararlıları
🐞 Kırmızı Örümcekler(Akdiken Akarı) (Tetranychus viennensis)
🐞 Kırmızı Örümcekler(İki Noktalı Kırmızı Örümcek) (Tetranychus urticae)
🐞 Kırmızı Örümcekler(Avrupa Kırmızı Örümceği) (Panonychus ulmi)
🐞 Kırmızı Örümcekler(Kahverengi Örümcek) (Bryobia rubrioculus)
🐞 Kırmızı Örümcekler(Yassıakar) (Cenopalpus pulcher)

🐞 Bakla Zinni (Epicometis(=Tropinota) hirta)
🐞 Elma Gövde kurdu (Synanthedon myopaeformis)
🐞 Elma İç kurdu (Cydia pomonella)
🐞 Elma Pamuklu Biti (Eriosoma lanigerum)

🐞 Kahverengi Koşnil (Parthenolecanium corni)
🐞 Meyve Ağacı ve Fidanlarda Toprakalti Zararlıları (Polyphylla spp.)
🐞 Meyve Ağacı ve Fidanlarda Toprakalti Zararlıları (Melolontha spp.)
🐞 Meyve Ağacı ve Fidanlarda Toprakalti Zararlıları (Anoxia spp.)
🐞 Meyve Testereliarilari (Hoplocampa spp.)

🐞 San Jose Kabuklu biti (Quadraspidiotus perniciosus)
🐞 Elma Yeşil Yaprak biti (Aphis pomi)
🐞 Elma Gri Yaprak biti (Disaphis plantaginea)
🐞 Kırmızı Gal Yaprak Bitleri (Disaphis spp.)
🐞 Şeftali Yaprak biti (Myzus persicae)
🐞 Erik Unlu Yaprak biti (Hyalopterus pruni)
🐞 Şeftali Gövde Kanlı Biti (Pterochloroides persicae)

🐞 Elma Yaprak bükeni (Archips rosanus)
🐞 Adi Yaprak bükücüsü (Archips xylosteanus)
🐞 Elma Yaprak Oval Galeri güvesi (Phyllonorycter gerasimowi)

🐞 Elma Yaprak Galeri güvesi (Stigmella malella)
🐞 Kiraz Yaprak Galeri güvesi (Lyonetia clerkella)
🐞 Armut Yaprak Galeri güvesi (Leucoptera scitella)

🐞 Ağaç Kızıl kurdu (Cossus cossus)
🐞 Ağaç Sarı kurdu (Zeuzera pyrina)
🐞 Altın Kelebek (Euproctis chrysorrhoea)
🐞 Amerikan Beyaz kelebeği (Hyphantria cunea)
🐞 Armut Kaplanı (Stephanitis pyri)
🐞 Armut Kırmızı kabuklu Biti (Epidiaspis leperii)
🐞 Armut Psillidi (Cacopsylla pyri)
🐞 Armut Yaprak Uyuzu (Eriophyes pyri)

🐞 Badem İç kurdu (Eurytoma amygdali)
🐞 Çilekte Kırmızı örümcekler (Tetranychus urticae)
🐞 Çilekte Kırmızı örümcekler (Tetranychus cinnabarinus)
🐞 Doğu Meyve güvesi (Cydia molesta)
🐞 Dut Kabuklu biti (Pseudaulacaspis pentagona)

🐞 Elma Ağkurdu (Elma, Japon elması ve üvez)
🐞 Erik İçkurdu (Cydia funebrana)
🐞 Erik Koşnili (Sphaerolecanium prunastri)
🐞 İki Kabarcikli Koşnil (Palaeolecanium bituberculatum)

🐞 Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi)
🐞 Kiraz Sülüğü (Caliroa limacina)
🐞 Meyve Yazıcı böceği (Scolytus rugulosus)
🐞 Badem Yazıcı böceği (Scolytus amygdali)

🐞 Meyve Ağacı Dipkurtlari (Capnodis spp.)
🐞 Şeftali Güvesi (Anarsia lineatella)
🐞 Şeftali Virgül kabuklu biti (Nilotaspis halli)
🐞 Yaprak Yeşil tırtılı (Hedya nubiferana)
🐞 Kırmızı Tomurcuk tırtılı (Spilonota ocellana)

🐞 Küçük Tomurcuk güvesi (Recurvaria nanella)
🐞 Virgül kabuklu biti (Lepidosaphes ulmi)
🐞 Yüzük kelebeği (Malacosoma neustria)
🐞 Kestane İç kurdu (Cydia splendana)

🐞 Kestane Hortumlu böceği (Balaninus elephas)
🐞 Ekşilik Böcekleri (Carpophilus spp.)
🐞 İncir Maymuncuğu (Otiorrhynchus davricus)
🐞 İncir Maymuncuğu (Otiorrhynchus meridionalis)

🐞 Kanlı Balsira (Ceroplastes rusci)
🐞 Çilekte Çiçek Tripsi (Frankliniella occidentalis)
🐞 Çilekte Çiçek Tripsi (Frankliniella intonsa)
🐞 Narda Harnup Güvesi (Ectomyelois ceratoniae)
🐞 Nar Yaprak biti (Aphis punicae)
🐞 Sirke Sineği (Drosophila spp.)

🐞 Turunçgillerde Kanlı Balsıra (Ceroplastes rusci)
🐞 Turunçgil Virgül Kabuklu biti (Lepidosaphes beckii)
🐞 Turunçgil Beyaz sineği (Dialeurodes citri)
🐞 Turunçgil Kırmızı Örümceği (Panonychus citri)
🐞 Turunçgil Sarı Kabuklu biti (Aonidiella citrina)
🐞 Turunçgil Kırmızı Kabuklu biti (Aonidiella aurantii)
🐞 Turunçgil Tomurcuk Akarı (Aceria sheldoni)

🐞 Yıldız Koşnili (Ceroplastes flpridensis)
🐞 Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis capitata)
🐞 Gri Yumuşak Koşnil (Comlus pseudomagnoliarum)
🐞 Harnup Güvesi (Ectomyelois ceratoniae)
🐞 Limon Çiçek güvesi (Prays citri)

🐞 Turunçgil Pas Böcüsü(Uyuz) (Phyllocoptruta oleivora)
🐞 Turunçgil Unlubiti (Planococcus citri)
🐞 Turunçgil Yaprak Galerigüvesi (Phyllocnistis citrella)
🐞 Turunçgil Siyah Yaprak biti (Toxoptera aurantii)

🐞 Şeftali Yaprak biti (Myzus persicae)
🐞 Pamuk Yaprak biti (Aphis gossypii)
🐞 Börülce Yaprak biti (Aphis craccivora)

🐞 Turunçgil Yeşil Yaprak biti (Aphis citricola)
🐞 Turunçgil Yeşil Yaprak biti (Aphis spiraecola)
🐞 Turunçgillerde Yaprakpireleri (Empoasca spp.)

🐞 Zeytin Sineği (Bactrocera oleae)
🐞 Zeytin Güvesi (Prays oleae)
🐞 Zeytin Kabuklu Biti (Parlatoria oleae)
🐞 Zeytin Karakoşnili (Saissetia oleaer)

🐞 Zeytin Fidantırtılı (Palpita unionalis)
🐞 Zeytin Pamuklu Koşnili (Philippia oleae)
🐞 Zeytinde Pamuklubit (Eupyllura spp.)
🐞 Zeytinde Filiz Kıran (Phloeotribus scarabaeoides)
🐞 Zeytin Kızılkurdu (Lasioptera berlesiana)

🐞 Zeytin Sineği(Bactrocera Oleae)”ne Karşı Havadan Ulv Bait-Spray Uygulama (Bactrocera oleae)
🐞 Zeytin Çiçek Sap Sokanı (Calocoris trivialis)
🐞 Zeytin Kırlangıç Böceği (Agalmatium flavescens)
🐞 Zeytin Kurdu (Coenorrhinus cribripennis)
🐞 Zeytin Yara Koşnili (Prays oleae)

🐞 Fındık Kurdu (Curculio nucum)
🐞 Dalkıran (Xyleborus dispar)

🐞 Fındık Koşnilleri (Parthenolecanium spp.)
🐞 Fındık Kozalak Akarı (Phytoptus avellanae)
🐞 Fındık Yeşil Kokarcası (Palomena prasina)
🐞 Fındık Teke Böceği (Oberea linearis)
🐞 Amerikan Beyaz Kelebeği (Hyphantria cunea)
🐞 Fındık Filiz Güvesi (Gypsonoma dealbana)
🐞 Fındıkta Virgül Kabuklu Biti (Lepidosaphes ulmi)
🐞 Fındık Galsineği (Mykomyia coryli)

🐞 Antepfıstığı Pisillidi (Agonoscena spp.)
🐞 Antepfıstığı Dal Güvesi (Kermania pistacella)
🐞 Antepfıstığı Göz kurdu (Thaumetoopoea solitaria)
🐞 Antepfıstığı Meyve İç güvesi (Schneidereria(=Recurvaria) pistaciicola)
🐞 Antepfıstığı Karagöz Kurdu (Hylesinus vestitus)
🐞 Antepfıstığı Meyve İç kurdu (Megastigmus pistaciae)
🐞 Antepfıstığı Kabuklu biti (Pistaciaspis pistaciae)
🐞 Antepfıstığı Fidan Dipkurdu (Capnodis cariosa)

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 8 times, 1 visits today)

Benzer konular

Leave a Comment