Hububat zararlıları

Ekin kambur biti

Hububat zararlıları
Tahıl ya da hububat genellikle buğdaygillerden hasat edilen ürünlere ve onların tohumlarına verilen addır.

Dünyanın her yerinde yaygın olarak bulunan, yiyecek olarak tüketilen bitki ürünleridir. Günlük hayatta ekmek ve ürünlerinin yapımlarında un halinde kullanılırlar. Bununla beraber kullanım alanları geniş olan ürünledir. Bu Familyanın 400 civarında cins ve 4500 civarında tür içerdiği bilinmektedir. Tahılların dünyada 614 milyon hektar üzerinde işlendiği bilinmektedir. Tahılların ülkelere ve bölgelere göre dağılımına bakıldığında ise Avrupa, Kuzey Amerika ve Yakın Doğuda buğdayın yaygın olduğu gözlenirken, Uzak doğu ülkelerinde Pirinç olduğu görülmektedir.

Bölgemizde en çok rastlanan buğday hastalıkları; Sürme (kör), pas hastalıkları (sarı pas, kahverengi pas, kara pas), rastık, kök ve boğaz çürüklüğüdür.

Hububat zararlıları
🌾 Süne (Eurygaster integriceps)
🌾 Süne (Eurygaster maura)
🌾 Süne (Eurygaster austriaca)
🌾 Kımıl (Aelia spp.)

🌾 Ekin Bambul Böceği (Anisoplia spp.)
🌾 Ekin Kambur Böceği (Zabrus spp.)
🌾 Ekin Güvesi (Syringopais temperatella)
🌾 Hububat Hortumlu Böceği (Pachytychius Hordei)
🌾 Ekin Koşnili (Porphyrophora tritici)

🌾 Kırmızı Bacaklı Hububatakari (Penthaleus major)
🌾 Ekin Sap Arıları (Cephus pygmaeus)
🌾 Ekin Sap Arıları (Trachelus tabidus)
🌾 Ekin Sap Arıları (Trachelus libanensis)

🌾 Buğday Karasineği (Phorbia securis)
🌾 Buğday Kesik Sineği (Mayetiola destructor)

🌾 Hububat Yaprak Bitleri (Sitobion avenae)
🌾 Hububat Yaprak Bitleri (Rhopalosiphum maidis)
🌾 Hububat Yaprak Bitleri (Rhopalosiphum padi)
🌾 Hububat Yaprak Bitleri (Schizaphis graminum)
🌾 Hububat Yaprak Bitleri (Diuraphis noxia)

🌾 Hububat Yaprak Bitleri (Metopolophium dirhodum)
🌾 Hububat Yaprak Bitleri (Macrosiphum euphorbia)
🌾 Hububat Yaprak Bitleri (Myzus persicae)
🌾 Hububat Yaprak Bitleri (Sipha maydis)
🌾 Hububat Yaprak Bitleri (Sipha elegans)

🌾 Thrips (Haplothrips tritici)
🌾 Thrips (Haplothrips aculeatus)
🌾 Thrips (Limothrips cerealium)
🌾 Thrips (Aptinothrips rufus)

🌾 Toprak Pireleri (Phyllotreta spp.)
🌾 Toprak Pireleri (Psylliodes spp.)
🌾 Tepegöz (Triops cancriformis)

🌾 Mısır Kurdu (Ostrinia nubilalis)
🌾 Mısır Koçan Kurdu (Sesamia nonagrioides)
🌾 Mısır Koçan Kurdu (Sesamia cretica)
🌾 Mısırda Çizgili Yaprak Kurdu (Spodoptera exiqua)
🌾 Mısırda Bozkurt (Agrotis ipsilon)
🌾 Mısırda Bozkurt (Agrotis segetum)
🌾 Mısır Maymuncuğu (Tanymecus dilatticollis)

🌾 Mısırda Tel Kurtları (Agriotes spp.)
🌾 Mısırda Tel Kurtları (Melanotus fuscipes)
🌾 Mısırda Tel Kurtları (Cardiophorus cyanipennis)
🌾 Mısırda Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa)
🌾 Mısır Yaprak kurtları (Pseudaletia (=Mythimna) unipuncta)
🌾 Mısır Yaprak kurtları (Acantholeucania (=Mythimna) loreyi)

🌾 Mısırda Kırmızı örümcekler (Tetranychus urticae)
🌾 Mısırda Kırmızı örümcekler (Tetranychus cinnabarinus)
🌾 Mısırda Pamuk Yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)
🌾 Mısırda Piskokulu Yeşil Böcek (Nezara viridula)
🌾 Mısırda Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 4 times, 1 visits today)

Benzer konular

Leave a Comment