Topraksız tarımın olumlu ve olumsuz yanları

topraksız tarım, marul

Topraksız tarımın olumlu ve olumsuz yanları
Uluslararası topraksız tarım derneği (ISOSC) topraksız tarımı kısaca şöyle tanımlıyor : “Sucul olmayan bitkilerin köklerinin besin solüsyonuyla desteklenmiş tamamen inorganik ortamlarda yetiştirilmesi.”

Detaylı bir şekilde tanımlanacak olunursa topraksız tarım; her türlü tarımsal üretimin durgun veya akan besin eriyiklerinde, sis şeklinde verilmiş besin eriyiğinde veya besin eriyikleriyle beslenmiş katı ortamlarda gerçekleştirilmesi yöntemidir.

Topraksız tarımın avantajları nelerdir?
01- Gerekli işgücü ihtiyacı azdır.

02- Üretim harcamaları düşüktür.

03- Su kullanım etkinliğini arttırır, su sarfiyatında önemli miktarda tasarruf sağlar.

04- Tarımsal ilaç kullanımı daha azdır, ortam sterilizasyonu gerekli değildir veya kolaylaşır.

05- Otomasyona uygundur.

06- Sera ısıtma harcamaları düşüktür.

07- Üretim yapılabilecek alanlar çok çeşitlidir.

08- Ürünler bir örnektir.

09- Bitkiler kontrollü bir şekilde beslenir.

10- Çiçeklenme kontrol edilebilir.

11- Birim alanda bitki sıklığı fazladır.

12- Ürünler verimli, kaliteli ve daha lezzetlidir.

13- Sulama kolaylaşır ve bitkiler su stresi yaşamaz.

14- Ekim nöbetine gerek kalmaz

Bunu da oku :  Zirai İlaçlama Droneları: Ziraat ve Teknolojinin Buluşma Noktası

15- Önceki ürünün hasadı ile yeni üretime başlama arasındaki süre çok kısadır.

16- Erkencilik sağlar.

17- Çevreye zararı daha azdır.

18- Üretim türüne göre alternatif yetiştirme yöntemleri vardır.

19- Üründe kanserojen nitrat birikimi olmaz.

20- Üretilen ürünler temizdir.

21- Yabancı ot sorunu olmaz.

22- toprağın bitkisel üretime uygun olmadığı yerlerde üretim mümkündür.
– Çöller
– Turizmin önemli olduğu adalar
– Denize yakın olan tuzlu suyun etkisinde kalan yerler
– Kayalık alanlar
– Jeotermal alanlar

Topraksız tarımın dezavantajları nelerdir?
01- Tesisin ilk yatırım maliyeti yüksektir
– Kullanılan yetiştirme yeri (yatak, torba, saksı)
– Yetiştirme yerlerinin hazırlanmasında eğim için iskelet hazırlanması
– Kullanılan substrat (yerli, ithal)
– Substratın kaç yıl kullanılacağı
– Gübreleme sistemi
– Kullanılan suyun kalitesini yükseltmek
– Besin çözeltisi dezenfeksiyonu

02- Üreticinin özel bilgi ve deneyimle donanmış olması gerekir:
– Bitki yetiştirme
– Bitki fizyolojisi
– Bitki besleme
– Sulama
– Kimya
– Bitki koruma
– Ootomasyon
– Pazarlama

Bunu da oku :  Topraksız tarım çeşitleri

03- Zaman zaman bitki besleme ile ilgili sorunlar ile karşılaşılır.

04- Bitkileri ayakta tutmak daha zordur.

05- Hastalık etmenleri hızlı yayılır.

06- besin solüsyonunun fazla sıcak veya soğuk olması bitkilere zarar verir.

07- Kesintisiz elektrik enerjisine ihtiyaç vardır.

08- Kullanılan katı ortamlar çevre kirliliği yaratabilir.

Topraksız tarımın tercih edilmesinin sebepleri; toprak kaybı, toprak yorgunluğu, yabancı ot sorunu yaşanmaması ve su, gübre, ilaç gibi girdilerin en ideal şekilde kullanılması olarak sıralanabilir.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
(Visited 31 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment