Önemli günler ve haftalar
5 (1)

Yeşil orman akciğerleri

Önemli günler ve haftalar Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim dalıdır. Diğer bir ifade ile insan besini olabilecek ve ekonomik değeri olan her türlü bitkisel-Hayvansal ürünün bakım, besleme, yetiştirme, koruma ve mekanizasyon faaliyetlerinin tamamı ile durgun sularda veya özel alanlarda yapılan balıkçılık faaliyetlerinin tümüdür. Ziraat ve Tarımda Kutlanılan günler ve haftaların listesi 10 Ocak : Zirai Öğretimin Başlaması 16 Ocak : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Kuruluşu 2 Şubat : Dünya Sulak…

Read More