Önemli günler ve haftalar

Yeşil orman akciğerleri

Önemli günler ve haftalar
Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim dalıdır. Diğer bir ifade ile insan besini olabilecek ve ekonomik değeri olan her türlü bitkisel-Hayvansal ürünün bakım, besleme, yetiştirme, koruma ve mekanizasyon faaliyetlerinin tamamı ile durgun sularda veya özel alanlarda yapılan balıkçılık faaliyetlerinin tümüdür.

Ziraat ve Tarımda Kutlanılan günler ve haftaların listesi
10 Ocak : Zirai Öğretimin Başlaması
16 Ocak : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Kuruluşu
2 Şubat : Dünya Sulak Alanlar Günü
8 Mart : Dünya Kadınlar Günü
15 Mart : Dünya Tüketiciler Günü – Orman Haftası ve Ağaç Dikme Bayramı
21 Mart : Dünya Ormancılık Günü
22 Mart : Dünya Su Günü
23 Mart : Dünya Meteoroloji Günü
Son Cumartesi Nisan : Dünya Veteriner Hekimler Günü
14 Mayıs : Dünya Çiftçiler Günü
15 Mayıs : Dünya İklim Günü
21 Mayıs : Dünya Süt Günü
28 Mayıs : Koyun Kırkma Zamanı

Bunu da oku :  Tarım Ekonomisi Bölümü nedir?

5 Haziran : Dünya Çevre Günü
13 Haziran : Toprak Bayramı
17 Haziran : Dünya Çölleşmeye Karşı Mücadele Günü
24 Haziran : Kooperatifçilik Haftası
Temmuz Ortaları : Hasat Bayramı
4 Ekim : Hayvanları Koruma Günü
16 Ekim : Dünya Gıda Günü – Tarım Günü
20 Ekim : Dünya Çalışanlar Günü
20 Kasım : Erozyonla Mücadele Haftası
12 Aralık : Türk Malları Haftası
Aralık 3. Pazartesi : Hava Kirliliği ile Mücadele Haftası
21 Aralık : Dünya Kooperatifçilik Günü

Agriculture is the science, art and practice of cultivating plants and livestock. Agriculture was the key development in the rise of sedentary human civilization, whereby farming of domesticated species created food surpluses that enabled people to live in cities. The history of agriculture began thousands of years ago. After gathering wild grains beginning at least 105,000 years ago, nascent farmers began to plant them around 11,500 years ago. Pigs, sheep and cattle were domesticated over 10,000 years ago. Plants were independently cultivated in at least 11 regions of the world. Industrial agriculture based on large-scale monoculture in the twentieth century came to dominate agricultural output, though about 2 billion people still depended on subsistence agriculture.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 3 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment