Ambar zararlıları

Ambar zararlıları

Ambar zararlıları
Ticari değeri olan ürünlerin muhafazası amacıyla yapılmış özel yapılardır. Mamul mal üreticileri, ticari işletmeler, ithalat ve ihracat firmaları, toptan satıcılar, nakliye firmaları gibi pek çok sektör tarafından kullanılmakta olan depolar, daha çok şehirlerin endüstriyel bölgelerinde yer almaktadır. Depo ayrıca Demiryolu, deniz taşımacılığı ve hava yolu taşımacılığı bünyesinde yükleme ve boşaltma mekanları olarak da kullanılabilmektedir. İçerisindeki mevcut mal sirkülasyonunun sağlanabilmesi amacıyla vinç, forklift gibi araçlar ve buna yardımcı palet adı verilen genellikle ağaç hammaddeli altlıkların kullanımı önemlidir.

Ambar zararlıları ürüne değişik yollardan bulaşırlar. Bazen zararlı ambarda zaten vardır bazen de dışardan bulaşır. Tahılların depolanmasında temel ilke, temiz ambara temiz ürün konulması ve ürünün ambarda korunmasıdır. Bu amaçla ürün ambara girmeden önce ve girdikten sonra koruyucu ve ilaçlı önlemlerin alınması gereklidir.
Unutulmamalıdır ki; Ambar zararlıları ile mücadelede en önemli husus temiz ürünün ambara alınmasıdır.

Ambar Zararlıları
? Buğday, Pirinç ve Mısır Bitleri(Sitophilus spp.)
? Ekin Kambur Biti(Rhyzopetrha dominica)
? Khapra Böceği(Trogoderma granarium)
? Kırma Biti(Tribolium confusum)
? Boynuzlu Böcek(Gnathocerus cornutus)

Bunu da oku :  Yemiş - Böcek - Kola üçlemi

? Testereli Böcek(Oryzaephilus surinamensis)
? Un Kurdu(Tenebrio molitor)
? Ekin Kara Ambar Böceği(Tenebriodes mauritanicus)
? Küçük Kırma Biti(Cryptolestes ferrugineus)
? Pirinç Kırma Biti(Latheticus oryzae)

? Arpa Güvesi(Sitotroga cerealella)
? Değirmen Güvesi(Ephestia kuehniella)
? Un Güvesi(Pyralis farinalis)
? Un Akarı(Acarus siro)
? İç Fındık Güvesi(Paralipsa gularis)

? Kuru Meyve Akarı(Carpoglyphus lactis)
? İncir Kurdu(Ephestia cautella)
? Kuru Üzüm Güvesi(Ephestia figuliella)
? Kuru Meyve Güvesi(Plodia interpunctella)
? Tütün Güvesi(Ephestia elutella)
? Tatlı kurt(Lasioderma serricorne)

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 17 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment