Akvaryum işlevi ve tasarımı
5 (2)

akvaryum sistemi

Akvaryum işlevi ve tasarımı Türkiye’de akvaryum hobisi görece yeni olup kırk ile elli yıllık bir geçmişe dayanır. Özellikle 1980’lerde yurtdışından yabancı ve egzotik balık türlerinin ithal edilmesiyle birlikte ilgilenen sayısının artması ile günümüzde akvaryum ile uğraşanların 200.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. İşlevi ve tasarımı Akvaryumlar antik çağlardaki bahçe havuzları ve cam kavanozlardan, çağdaş uzmanlaşmış sistemlere kadar geniş bir yelpazeye yayılır. Akvaryumun boyutları tek bir balığın bulunduğu küçük bir cam kavanozdan deniz ekosistemini tümüyle taklit edebilen devâsa halka açık akvaryumlara kadar değişir. İçinde yaşayan canlıların uzun süre hayatta kalabilmesinde en başarılı…

Read More

Akvaryum geçmişi ve gelişimi
5 (1)

Sistemli akvaryum

Akvaryum geçmişi ve gelişimi Sistemli akvaryum, Sump nedir? Doğayı taklit etmek amacıyla geliştirilen bu sistem, akvaryumdan suyun daha alt seviyeye yerleştirilmiş tanka veya kaba taşırılıp filtre edilip pompayla tekrar akvaryuma basılması için kurulan kombine sistemdir. Akvaryumlarımızın sağlıklı ve etkili bir filtreleme sistemidir. Akvaryumdaki suyun biyolojik , mekanik, kimyasal filtrasyonunu etkili bir şekilde yaparak, tanktaki suyun bir delikle alttaki bölmeli hazneye inip sırayla elyaf, biobal, biyolojik sünger, lav kırığı, seramik, aktif karbon, substrat, zeolit, bambu gibi katmanlardan geçerek filitre edilmiş suyun yukarıdaki tanka bir sump motoru yardımıyla geriye basılmasıdır. Biyolojik filitre…

Read More

Akvaryum nedir?
5 (1)

Akvaryum

Akvaryum nedir? Akvaryum, çoğunlukla cam ya da yüksek dirençli plastik gibi saydam malzemelerden yapılan, genellikle balık olmak üzere, bazen de omurgasızlar ve ayrıca amfibyumlar, deniz memelileri ve sürüngenler gibi suda yaşayan bitki ve hayvanların tutulduğu ve daha çok bu canlıların sergilenmesi amacıyla kullanılan içi su dolu, küçük bir cam kavanozdan büyük su tanklarına kadar geniş bir yelpazede yer alan kap ve yapılar. Akvaryum sahibi olmak dünya çapında yaklaşık 60 milyon kişi tarafından paylaşılan popüler bir hobidir. Çağdaş akvaryumların öncülerinin ilk çıktığı 1850’li yıllardan beri, özellikle akvaryum balıklarını sağlıklı tutabilmek için…

Read More