Besin maddelerinin eksiklik ve fazlalık belirtileri
5 (3)

Besin maddelerinin eksikliği

Besin maddelerinin eksiklik ve fazlalık belirtileri Karbondioksit ve su bitkilere karbon, hidrojen ve oksijen elementlerini sağlar. Bu elementler bitkideki organik bileşiklerin temel yapısal elemanlarıdır. Ancak bitkilerin yapısına, bunların dışında birçok element de girer. Elementler çeşitli bileşiklerin yapısına katılma dışında, ozmotik basıncın düzenlenmesi ve enzim faaliyetlerinde görev yaparlar. Bitkilerin büyümesi için bazı elementlerin yaşamsal öneme sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu tip elementlere mutlak gerekli element denir. Araştırmacılar hangi elementin mutlak gerekli element olduğunu saptamak için topraksız kültür (su kültürü) adı verilen bir tekniği kullanır. Bitkilerin oransal olarak fazla miktarlarda ihtiyaç duydukları mutlak…

Read More

Bitkilerde mangan eksikliği
5 (1)

Bitkilerde Mangan eksikliği

Bitkilerde mangan eksikliği Bitkilerde Mangan eksikliği genellikle fazlaca organik madde içeren yüksek pH’lı, iyi havalanan, kurak ve yarı kurak bölgelerdeki alkali ve kireçli topraklarda daha sık görülmektedir. Mangan noksanlığı sonucunda genç yapraklarda kloroz ve bazen nekrozlar, tahıllarda buna ilave olarak gri benekler ortaya çıkmaktadır. Kloroz damarlar arasında ve mozaik benzeri şekillerde görülmektedir. Bitkilerde mangan noksanlığına neden olan başlıca faktörler şu şekildedir. – Topraktaki Mn+2 yoğunluğu, – Topraktaki diğer katyonların yoğunluğu, – Toprağın KDK’sı, – Toprağın organik madde içeriği, mikrobiyal aktivite, sıcaklığı, redoks potansiyeli, – Toprağın veya yetiştirme ortamının pH’sı gibi…

Read More

Bitkilerde azot eksikliği
5 (1)

Bitkilerde Azot eksikliği

Bitkilerde azot eksikliği Bitkilerin büyümesi ve ürün üzerine önemli etkileri olmasından dolayı, bu elementin eksikliğinden büyüme hızla durmakta ve klorofil parçalanması yaşanmaktadır. Ayrıca klorozlar ortaya çıkmaktadır. Bu belirtiler bitkilere veya toprağa N uygulaması ile giderilebilmektedir. Azot eksikliğinin şiddetine bağlı olarak bitki boyu kısalabilir, gövde incelebilir. Tahıllarda kardeşlenme azalmakta, yaprak gelişimi engellenmekte, özellikle genç yapraklar küçülmektedir. Noksanlıktan dolayı bitkide karbonhidrat birikimi kırmızı, kırmızımsı-mor renklenmeye yol açmaktadır. Azot kolaylıkla hareketli hale geçebilen ve taşınabilen bir besin maddesi olduğu için noksanlık ileri aşamalarda görülürse yaşlı yapraklarda protein parçalanmakta ve amino asitler büyüme yerlerine…

Read More

Bitkilerde bor eksikliği
5 (1)

Bitkilerde bor eksikliği

Bitkilerde bor eksikliği Dünya bor tüketimi dikkate alındığında borun yaygın olarak kullanıldığı alanlardan biri de tarım sektörüdür. Bor, kültür bitkilerinin büyüme ve gelişmesi için mutlak gerekli olan besin elementlerinden biridir. Bor noksanlığı altındaki bitkilerde çok sayıda fizyolojik işlevin etkilendiği ve bitkinin bozulma sürecine girdiği bilinmektedir. Bor noksanlığının ortaya çıkışıyla birlikte öncelikle hücre duvarlarının oluşumu, yapısal bütünlüğü ve işlevi tahribat görmektedir. Bor noksanlığı, daha çok kumlu ve organik maddesi düşük olan asit topraklarda ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz tarım sektöründe borun yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak katma değeri arttırmak, değişik stres koşulları altındaki…

Read More

Bitkilerde magnezyum eksikliği
5 (1)

domates magnezyum eksikliği

Bitkilerde magnezyum eksikliği Magnezyum sülfat gübresi (MgSO4 7H2O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğiniz gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. Bünyesinde %15 MgO ve %28 SO3 içerir. Suda kolaylıkla eridiği için yapraktan uygulama ve damla sulama ile uygulamaya uygundur. Magnezyum sülfatın fiziksel ve kimyasal özellikleri şu şekildedir. Magnezyum ihtiyacı: Bitkilerdeki magnezyum ihtiyacı; Kumsal topraklarda aşırı yağışlarla magnezyum yıkanlamarında, Magnezyuma çok ihtiyaç duyulan bitkilerde, pH değerinin düşük olduğu durumlarda ve aşırı miktarda amonyum, kalsiyum ve potasyumlu gübre kullanımında ortaya çıkar. Magnezyum eksikliğine lahana, mısır, hıyar, patlıcan, kavun, biber, patates, domates,…

Read More

Bitkilerde potasyum eksikliği
5 (1)

Bitkilerde potasyum eksikliği

Bitkilerde potasyum eksikliği Potasyum bitkilerde gerçekleşen birden çok olayda temel rol oynar. Hücre özsuyu ve dolayısıyla ile bitkinin su dengesini sağlamasını ve kuraklığa karşı dayanma gücünü artırmaktadır. Kuraklık ve don stresinin engellenmesinde yardımcı olur. Potasyum, bitkilerin hastalıklara karşı dayanıklılığını artırmaktadır. Tohumun olgunlaşmasını sağlayan potasyum, bitkinin kök sisteminin gelişmesini de sağlamaktadır. Klorofil oluşumunda rol oynar. Bitki yapraklarındaki stoma hücrelerinin açılıp kapanmasında ve kök hücrelerinin suyu almasında düzenlemeler yapmaktadır. Potasyum eksikliği genel olarak Katyon Değişim Kapasitesi (KDK) düşük asit topraklarda görülmektedir. Üç tabakalı kil minerallerini içeren topraklarda bitkiler tarafından aşırı sömürme nedeniyle…

Read More

Bitkilerde kalsiyum eksikliği
5 (1)

Bitkilerde kalsiyum eksikliği

Bitkilerde kalsiyum eksikliği Gübre olarak N, P ve K tüketiminin giderek artmasına karşın, kalsiyumlu gübreler pratikte gübreleme pratiği içinde yer almamaktadır. Toprak pH’sı çok düşük olmadıkça bitkiler için yeterli kalsiyum topraklarda bulunmaktadır. Bununla birlikte aşırı N, P, K’lı gübre tüketimine bağlı olarak üründe artış, kalsiyuma olan ihtiyacı artırmaktadır. Ayrıca artan miktarlarda azotlu gübre kullanımına bağlı olarak toprakların asitleşmeleri sonucu toprakların kalsiyum potansiyeli zayıflamaktadır. Gerçek kalsiyum noksanlığı ile toprakların kireç kapsamındaki düşüklüğe bağlı olarak ortaya çıkan kalsiyum eksikliğini birbirinden ayırmak gereklidir. İkinci koşul yani toprağın Ca içeriğinin düşüklüğü daha önce de…

Read More

Bitkilerde demir eksikliği
5 (1)

Bitkilerde demir eksikliği

Bitkilerde demir eksikliği Bitkilerde demirin (fe) yokluğunda klorofil maddesinin sentezlenmemesiyle bitkilerin genç yapraklarında ve özellikle son çıkan yapraklarında görülen kloroz, damarlar arası sararma şeklinde ortaya çıkar. Çok şiddetli ise sararmalar beyazlaşmaya döner bazen de bitkilerin yaprakları ölür ve son olarak dökülür. Daha ileri düzeyde bitki de kısmi dal kuruması ve ölümüne kadar ilerleyebilir. Bitkilerin toplam demir kapsamlarının sadece % 10-20’si fizyolojik olarak aktiftir. Bitkilerin demir ile beslenme durumunu ortaya çıkarmak için toplam demir değerlerinin kullanılması uygun değildir. Klorozlu yaprakların normal veya normalin üstünde demir içermesine hücre pH’sının yüksekliği, fosfor konsantrasyonunun…

Read More

Bitkilerde bakır eksikliği
5 (1)

meyer limon, bakır eksikliği

Bitkilerde bakır eksikliği Bakır bitkide vitamin, karbonhidrat protein sentezi, fotosentez ve solunum gibi çok sayıda kompleks olayda görev alır. Bitkide immobil hareketsiz elementtir. Organik maddelere sıkı bir şekilde bağlanır ve organik maddece zengin topraklarda noksanlığı görülür. Bakır elementinin noksanlığında bitkide genç yapraklarda kloroz (sarılık), bodur gelişme, geç olgunlaşma ve bazı durumlarda dokularda renk maddesi fazlalığı şeklinde simptomlar görülebilmektedir. Bakır birçok gübre ve ilaç içinde bulunmasından dolayı noksanlık ve eksikliği fazla görülmemektedir. Bakır Noksanlığı Belirtileri Bakır noksanlığı, genellikle toplam Cu içeriği düşük, kaba tekstürlü, kireçli ve bakırın organik komplekslere bağlandığı organik…

Read More

Bitkilerde çinko eksikliği
5 (1)

yeşil fasulye, çinko eksikliği

Bitkilerde çinko eksikliği Zn kimyasal sembolü ile gösterilen çinko, bitkiler tarafından en fazla ihtiyaç duyulan altı iz elementten birisidir ve göreceli olarak küçük miktarlarda ihtiyaç duyulmasına rağmen noksanlıklarında dikkate değer verim kalite kayıplarına neden olmakta, hatta bazı koşullarda bitkinin iflasına kadar gidebilmektedir. Çinko eksikliğinde küçük molekül ağırlıklı kök salgıları artar, çift çeneklilerde kök salgıları çoğunlukla aminoasitler, şekerler, fenoller ve K olurken buğdaygillerde gündüz salgılanan fitosideroforlardır. Çinko eksikliği nötral ve karbonat içeriği yüksek, organik madde kapsamı düşük topraklarda görülmektedir. Fazla miktarda fosforlu gübreleme de çinko eksikliğine sebep olmaktadır. Bitkilerde çinko noksanlıkları…

Read More