Telli terbiye sistemleri
5 (2)

Telli terbiye sistemleri

Telli terbiye sistemleri Telli Terbiye Sistemi Nedir? Endüstriyel meyveciliğin gelişmesi ile birlikte üretimde klasik yöntemlerin dışına çıkılmış ve modern meyve tesisleri ülkemizde de kurulmaya başlamıştır. Bodur meyve ağaçlarında kullanılan anaçların kök yapılarının toprağın üst bölgelerinde olması, bitkinin toprağa bağlanma gücünü zayıf kılmaktadır. Özellikle meyve yüküne binen ağaçlarda ileri dönemlerde ciddi riskler meydana gelmekte ve milyonlarca liraya malolan yatırımları risk altına sokmaktadır. Telli terbiye sistemleri bu risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasında, günümüzde bilinen en iyi yöntemdir. Faydalarını da şöyle sıralamak mümkündür. Bitkinin doğru taçlandırılmasının sağlanması… Böylece birim bitkiden alınabilecek maksimum verim hedeflenebilmektedir.…

Read More

Ekim Nöbeti (Münavebe)
5 (1)

Ekim Nöbeti (Münavebe)

Ekim Nöbeti (Münavebe) Ekim nöbeti; aynı tarla üzerinde farklı kültür bitkilerinin belirli sıra dahilinde birbirini takip edecek şekilde yetiştirilmesine denir. Ekim nöbeti, tarla tarımının organize edilmesinde üzerinde durulacak en önemli konulardan biridir. Ekim nöbetinde asıl amaç toprağın üretkenliğinin sürdürülebilmesi ve birim alandan elde edilen verimin artırılmasıdır. Organik tarımın esaslarından biri olan ekim nöbeti (münavebe ya da ürün rotasyonu), aynı bahçe veya tarlanın üzerinde belirli bitkilerin, belirli bir sıraya göre arka arkaya yetiştirilmesine denir. Farklı bitkilerin birbirini izleyerek yetiştirildiği bu sistem, hem toprak hem de bitki açısından birçok yararlar sağlamakta. Münavebe…

Read More

Tarımda güneş enerjisi
5 (1)

tarımda güneş enerjisi

Tarımda güneş enerjisi Güneş enerjili su pompalama sistemleri, güneş enerjisinin en verimli ve anlamlı kullanıldığı alanlardandır. Kuyuların ve diğer su kaynaklarının merkezlere uzak, kırsal bölgelerde bulundukları düşünülürse, geleneksel enerji kaynaklarını kullanmanın ya oldukça uzun kablolama ya da sahada benzinli jeneratör kullanımını gerektireceği bilinmektedir. Bu metotlar hem pahalı ekipman ve bakım, hem de sürekli artan yakıt maliyetleri içermekte olduklarından, güneş enerjisi genellikle hem daha ekonomik hem de daha verimli sonuçlar vermektedir. Solar su pompaları pek çok tarımsal amaçla kullanılabilirler: Örneğin Amerika, Avustralya ve Güney Afrika`daki pek çok besici, kablolamanın zor ve…

Read More

Besin maddelerinin eksiklik ve fazlalık belirtileri
5 (3)

Besin maddelerinin eksikliği

Besin maddelerinin eksiklik ve fazlalık belirtileri Karbondioksit ve su bitkilere karbon, hidrojen ve oksijen elementlerini sağlar. Bu elementler bitkideki organik bileşiklerin temel yapısal elemanlarıdır. Ancak bitkilerin yapısına, bunların dışında birçok element de girer. Elementler çeşitli bileşiklerin yapısına katılma dışında, ozmotik basıncın düzenlenmesi ve enzim faaliyetlerinde görev yaparlar. Bitkilerin büyümesi için bazı elementlerin yaşamsal öneme sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu tip elementlere mutlak gerekli element denir. Araştırmacılar hangi elementin mutlak gerekli element olduğunu saptamak için topraksız kültür (su kültürü) adı verilen bir tekniği kullanır. Bitkilerin oransal olarak fazla miktarlarda ihtiyaç duydukları mutlak…

Read More

Bitkilerde mangan eksikliği
5 (1)

Bitkilerde Mangan eksikliği

Bitkilerde mangan eksikliği Bitkilerde Mangan eksikliği genellikle fazlaca organik madde içeren yüksek pH’lı, iyi havalanan, kurak ve yarı kurak bölgelerdeki alkali ve kireçli topraklarda daha sık görülmektedir. Mangan noksanlığı sonucunda genç yapraklarda kloroz ve bazen nekrozlar, tahıllarda buna ilave olarak gri benekler ortaya çıkmaktadır. Kloroz damarlar arasında ve mozaik benzeri şekillerde görülmektedir. Bitkilerde mangan noksanlığına neden olan başlıca faktörler şu şekildedir. – Topraktaki Mn+2 yoğunluğu, – Topraktaki diğer katyonların yoğunluğu, – Toprağın KDK’sı, – Toprağın organik madde içeriği, mikrobiyal aktivite, sıcaklığı, redoks potansiyeli, – Toprağın veya yetiştirme ortamının pH’sı gibi…

Read More

Bitkilerde azot eksikliği
5 (1)

Bitkilerde Azot eksikliği

Bitkilerde azot eksikliği Bitkilerin büyümesi ve ürün üzerine önemli etkileri olmasından dolayı, bu elementin eksikliğinden büyüme hızla durmakta ve klorofil parçalanması yaşanmaktadır. Ayrıca klorozlar ortaya çıkmaktadır. Bu belirtiler bitkilere veya toprağa N uygulaması ile giderilebilmektedir. Azot eksikliğinin şiddetine bağlı olarak bitki boyu kısalabilir, gövde incelebilir. Tahıllarda kardeşlenme azalmakta, yaprak gelişimi engellenmekte, özellikle genç yapraklar küçülmektedir. Noksanlıktan dolayı bitkide karbonhidrat birikimi kırmızı, kırmızımsı-mor renklenmeye yol açmaktadır. Azot kolaylıkla hareketli hale geçebilen ve taşınabilen bir besin maddesi olduğu için noksanlık ileri aşamalarda görülürse yaşlı yapraklarda protein parçalanmakta ve amino asitler büyüme yerlerine…

Read More

Bitkilerde bor eksikliği
5 (1)

Bitkilerde bor eksikliği

Bitkilerde bor eksikliği Dünya bor tüketimi dikkate alındığında borun yaygın olarak kullanıldığı alanlardan biri de tarım sektörüdür. Bor, kültür bitkilerinin büyüme ve gelişmesi için mutlak gerekli olan besin elementlerinden biridir. Bor noksanlığı altındaki bitkilerde çok sayıda fizyolojik işlevin etkilendiği ve bitkinin bozulma sürecine girdiği bilinmektedir. Bor noksanlığının ortaya çıkışıyla birlikte öncelikle hücre duvarlarının oluşumu, yapısal bütünlüğü ve işlevi tahribat görmektedir. Bor noksanlığı, daha çok kumlu ve organik maddesi düşük olan asit topraklarda ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz tarım sektöründe borun yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak katma değeri arttırmak, değişik stres koşulları altındaki…

Read More

Bitkilerde magnezyum eksikliği
5 (1)

domates magnezyum eksikliği

Bitkilerde magnezyum eksikliği Magnezyum sülfat gübresi (MgSO4 7H2O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğiniz gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. Bünyesinde %15 MgO ve %28 SO3 içerir. Suda kolaylıkla eridiği için yapraktan uygulama ve damla sulama ile uygulamaya uygundur. Magnezyum sülfatın fiziksel ve kimyasal özellikleri şu şekildedir. Magnezyum ihtiyacı: Bitkilerdeki magnezyum ihtiyacı; Kumsal topraklarda aşırı yağışlarla magnezyum yıkanlamarında, Magnezyuma çok ihtiyaç duyulan bitkilerde, pH değerinin düşük olduğu durumlarda ve aşırı miktarda amonyum, kalsiyum ve potasyumlu gübre kullanımında ortaya çıkar. Magnezyum eksikliğine lahana, mısır, hıyar, patlıcan, kavun, biber, patates, domates,…

Read More

Bitkilerde potasyum eksikliği
5 (1)

Bitkilerde potasyum eksikliği

Bitkilerde potasyum eksikliği Potasyum bitkilerde gerçekleşen birden çok olayda temel rol oynar. Hücre özsuyu ve dolayısıyla ile bitkinin su dengesini sağlamasını ve kuraklığa karşı dayanma gücünü artırmaktadır. Kuraklık ve don stresinin engellenmesinde yardımcı olur. Potasyum, bitkilerin hastalıklara karşı dayanıklılığını artırmaktadır. Tohumun olgunlaşmasını sağlayan potasyum, bitkinin kök sisteminin gelişmesini de sağlamaktadır. Klorofil oluşumunda rol oynar. Bitki yapraklarındaki stoma hücrelerinin açılıp kapanmasında ve kök hücrelerinin suyu almasında düzenlemeler yapmaktadır. Potasyum eksikliği genel olarak Katyon Değişim Kapasitesi (KDK) düşük asit topraklarda görülmektedir. Üç tabakalı kil minerallerini içeren topraklarda bitkiler tarafından aşırı sömürme nedeniyle…

Read More

Bitkilerde kalsiyum eksikliği
5 (1)

Bitkilerde kalsiyum eksikliği

Bitkilerde kalsiyum eksikliği Gübre olarak N, P ve K tüketiminin giderek artmasına karşın, kalsiyumlu gübreler pratikte gübreleme pratiği içinde yer almamaktadır. Toprak pH’sı çok düşük olmadıkça bitkiler için yeterli kalsiyum topraklarda bulunmaktadır. Bununla birlikte aşırı N, P, K’lı gübre tüketimine bağlı olarak üründe artış, kalsiyuma olan ihtiyacı artırmaktadır. Ayrıca artan miktarlarda azotlu gübre kullanımına bağlı olarak toprakların asitleşmeleri sonucu toprakların kalsiyum potansiyeli zayıflamaktadır. Gerçek kalsiyum noksanlığı ile toprakların kireç kapsamındaki düşüklüğe bağlı olarak ortaya çıkan kalsiyum eksikliğini birbirinden ayırmak gereklidir. İkinci koşul yani toprağın Ca içeriğinin düşüklüğü daha önce de…

Read More