Denizcilik terimleri nereden kaynaklanmaktadır?

gemi önü

Denizcilik terimleri nereden kaynaklanmaktadır? “Captain” (Albay) kelimesi saxonların baş veya şef anlamındaki “Caput” kelimesi ile bir şeref ünvanı olan “thane” den türemiştir. Caputhane-Captain olarak şekillenmiştir. “Ship” (Gemi) kelimesi İskandinav dilindeki “schiffe” den gelir. Hollanda dilinde ise Albay’ın karşılığı olan schipper İngilizce’de Skipper’e dönüşmüştür. Önceleri donanma gemilerine Captain’ler (Alb.) değil, “Batsuen”ler tarafından kumanda edilirdi.Saxon dilinde “Swein” genç kuşak veya hizmetkar, “Bat” ise bot demekti, bu iki kelimenin birleşmesinden ise “Gemiyi yöneten” anlamındaki “boatswain” (Porsun) kelimesi doğmuştu. Batsuen’ler gemiyi kıçtan bir dümenle değil, geminin sağ yanındaki bir “paddle” (kısa kürek) ile idare…

Read More