Saban

saban

Saban
Tarlayı sürmek için çift hayvanlarına çektirilerek kullanılan demir uçlu aygıt. İlk insanlar sabanı icat ettikten sonra çiftçiliğe başladılar ve göçebelikten kurtuldular. Romalılar ise sabana demirden bir bıçak takarak iki tekerlekli küçük bir arabaya bağlayarak kullandılar. Saban, bu biçiminden sonra fazla bir değişikliğe uğramadan günümüze dek geldi. Yerini büyük ölçüde pulluğa vb. bırakmasına karşın hâlâ kullanılmaktadır.

Saban, tarımda yararlanılan tarlayı ekme öncesi toprağı havalandırmakta kullanılan bir alet. Büyük sabanlara köten ya da kotan adı verilir ve bu adlandırma aynı anlamdaki Gürcüce “gutani” (გუთანი) kelimesinden gelir. Çok dişli ve genellikle motorlu araçlarla çekilen sabanlara pulluk denir. Sabanlar ayrıca yer altına kablo döşemek gibi endüstri amaçlı olarak da kullanılmaktadır.

Saban, basit olarak kazma veya bahçıvan beline benzer bir alettir. Sabanlar, ilk geliştirildiğinde insanlar tarafından çekilirken, zamanla yük ve binek hayvanları kullanılmaya başlanmıştır. Modern sabanlar ise traktörler tarafından çekilmektedir ve pulluk olarak da adlandırılmaktadır. Anadoluda büyük sabanlara Köten adı verilir. Modern sabanlar ise traktörler tarafından çekilmektedir ve pulluk olarak da adlandırılmaktadır.

Atatürk diyor ki;
? Gerçek işgaller kılıçla değil, sabanla yapılır.
? Kılıç ve saban; bu iki fatihten birincisi ikincisine daima yenildi.
? Kılıçla ülke alanlar, sabanla ülke alanlara yenilmeye mahkumdur.

Karasaban; Basit, ilkel bir sabandır. Toprağın altını gereği kadar üstüne getirmediği gibi fazla derine de gitmez. Yurdumuzda karasaban bugün de kullanılmaktadır. Yalnız, tarımın makinalaştırılmasına çalışılmakta, böylece karasabanın yerini yavaş yavaş modern pulluklar almaktadır. Pullukla sürülen toprak hem birkaç sıra halinde kazılır, hem de ters tarafı yukarıya çıkartılmış olur. Havadaki azot böylece toprağı daha fazla ürün verecek hale getirir.

ADS
(Visited 100 times, 1 visits today)
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Leave a Comment