Organik tarımın ilkeleri

Organik tarım, çiftçi

Organik tarımın ilkeleri
Organik tarım, bitki nöbetleşmesi, yeşil gübre, kompost, “biyolojik zararlı kontrolü”nü içeren ve toprak üretkenliğini sağlamada mekanik işlemeye dayanan; sentetik gübre, pestisit, hormon, hayvan yem katkıları ve genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımını reddeden veya sınırlayan tarım yöntemidir. Organik tarımda toprak ve su gibi doğal çevrenin tarım eliyle kirletilmesini engellemek, temiz malzeme ve teknikler kullanılarak üretilen tarım ürünleri ile insan, hayvan ve çevrenin sağlığı üzerinde olumlu katkı sağlamak amaçlanır.

Sağlık İlkesi
Toprak, bitki, hayvan, insan ve gezegenimizin sağlığının korunması ve geliştirilmesi gerektiği düşüncesine dayalı bir ilkedir. Bireylerin ve tür topluluklarının sağlığının, içinde bulunduğu ekosistem sağlığından ayrı düşünülemeyeceğini vurgulamaktadır. Burada vurgulanmak istenen “sağlık”; hastalık bulunmaması değildir. Sağlık; canlı sistemlerin bütünlük ve devamlılığını sağlayacak fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekolojik iyi gidişin sürdürülmesi anlamındadır. Organik tarım özellikle sağlığın korunmasına özen gösteren, besin kalitesi yüksek üretilmesini amaçlar. Bu açıdan bakıldığında, sağlık üzerine olumsuz etkiye sahip gübrelerin, pestisitlerin, hormon, ilaç ve gıda katkı maddelerinin kullanılmasından kaçınılması organik tarımın temel ilkelerindendir.

Ekoloji İlkesi
Organik tarımın ekoloji sistemleri ve ekolojik döngüleri dikkate alması, onlara uygunluk ve onlarla uyu içinde olması, onların devamlılığını sağlayıcı olması gerektiği düşüncesine dayalı bir ilkedir. Organik faaliyetler yerel şartlara, ekolojiye, kültüre ve değer yargılarına uygun olarak düzenlenmelidir.

Dürüstlük İlkesi
Organik tarımın tüm çevreye ve hayat formlarına saygı göstererek dürüstlüğü ve adaleti sağlayıcı ilişkiler kurması gerektiği düşüncesine dayalı bir ilkedir. Bu ilke, yetiştiriciler, çalışanlar, işletmeciler, dağıtıcılar, tüccarlar ve tüketicilerin oluşturduğu organik tarımla ilgili tüm kesimlerin, her seviyede dürüstlüğe uygun davranışı esas alan ilişkiler kurması gerektiğini vurgulamaktadır.

Duyarlılık İlkesi
Organik tarımın, insanın ve yaşadığı çevrenin sağlığını ve iyi gidişini korumayı esas alan bir sorumluluk içerisinde ve ihtiyatla yapılması gerektiği düşüncesine dayalı bir prensiptir.

Tüm bu ilkelere ek olarak organik tarımın 5 temel prensibi vardır;

Doğaya Uyum
– Ekolojik dengeye uygun üretim planlaması
– Yöre ekolojisine uygun tür, çeşit, ırk ve damızlık seçimi
– Yaban hayatın korunması
– İşletme tesis ve yapılanmasının doğal habitata uygun olması

Kendine Yeterlik
– Bitkisel üretim
– Hayvansal üretim
– Atık ve artık yönetimi
– Enerji temininde yenilenebilir iç kaynaklara yönelme

Sürdürülebilirlik
– Ekim nöbeti
– Toprak, su ve biyoçeşitliliğin korunması
– Ekonomik üretim ve işletme

Sağlık
– Biyolojik birikim ve kalıntılardan kaçınma
– Pestisit ve zararlı kimyasalların kullanımından kaçınma
– Hayvan sağlığı ve huzurunu sağlama
– Organik yem sağlama
– Üretimden tüketime her aşamada sağlığa uygunluk

İzlenebilirlik
– Standartlar ve mevzuata uyum
– Kayıt tutma
– Kontrol
– Sertifikasyon
– Akreditasyon

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 4 times, 1 visits today)

Benzer konular

Leave a Comment